Stagnering av bältesanvändning trots bältespåminnare

Bilförare och passagerare i Västsverige är över lag noga med att använda bälte när de är ute på vägarna och kör. Men inte tillräckligt bra och det finns de som slarvar mer än andra. I vissa kommuner ligger användandet långt under riksgenomsnittet. Detta trots att andelen nya bilar med bältespåminnare stadigt fortsätter att öka.

NTFs årliga bältesmätning är genomförd i samtliga kommuner i landet och bygger på nära 340 000 observationer. Den genomsnittliga bältesanvändningen i hela landet ligger på 94 procent och det är samma siffra som tidigare år. Tanken med säkrare bilar och intelligenta påminnande system är att det ska bidra till att öka trafiksäkerheten totalt, men trots att andelen bilar med bältespåminnare blir allt högre så ökar alltså inte bältesanvändningen i samma takt.

- Vi kan konstatera att utvecklingen beträffande bältesanvändningen verkar ha stagnerat. Om det beror på att vi nått full effekt av bältespåminnarna i fordonen eller om det är andra faktorer som spelar in är svårt att bedöma, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst, som arbetat med projektet kring bältesmätningarna.

För att nå målet högst 220 dödade år 2020 borde bältesanvändningen, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97-98 procent idag. Och riktigt så höga siffror är det inte många kommuner i Västsverige som når upp till. NTF Västs lokala resultat från mätningen visar att genomsnittet ligger på 95 procents användning i länet. I Ale kommun visar mätningarna emellertid en avsevärt lägre siffra och här är det närmare två av tio som inte har bälte på sig i bilen.

- Bältesanvändningen är relativt hög i flera kommuner över lag här i Västsverige. Vi ser dock stora skillnader mellan kommunerna och speciellt Ale sticker ut med en anmärkningsvärt låg användningsgrad. Vad detta kan bero på är svårt att säga i dagsläget, men det kan vara en indikation på att vi skulle behöva jobba mer med attityd- och beteendepåverkande insatser, säger Lena Karlsson.

Andra kommuner som uppvisar låg bältesanvändning är Svenljunga, där en av tio inte har på sig bältet. Vårgårda är bara snäppet bättre med 91 procents användning och även i Herrljunga, Göteborg och Partille är det många om trotsar lagen. Här var det 92 procent som har på sig bilbältet och alltså nästan en av tio som struntar i det.

Den som visar högst siffror är Kungälvs kommun där 99 procent av bilförarna och passagerarna använder bälte. Motsvarande siffra på Tjörn är 98 procent och även i Mark, Ulricehamn och Borås ligger man i linje med att nå målet år 2020. Där är bältesanvändningen 97 procent.

Halland är även i år ett av få län som sticker ut med positiva siffror. I genomsnitt sätter 99 procent av hallänningarna på sig bältet när de är ute och kör eller åker bil. I Halmstad hade samtliga observerade bilförare och passagerare på sig bilbältet när NTF genomförde mätningarna. Sämst var Varberg och Falkenberg med 98 procent, vilket är en mycket bättre siffra än i många andra kommuner i landet.

- Bältesanvändningen är väldigt hög i samtliga kommuner i Halland. Det är glädjande att se att de skillnader som finns i andra län och runt om i övriga landet inte visar sig här, säger Lena Karlsson.


FAKTA BILBÄLTE:

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen. Inte minst är bältet viktigt vid lägre hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med 50 procent. Ett tvåpunktsbälte minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med 55 procent.

Checklista för god bältesanvändning

•Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.

•Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.

•Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

•Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.


2016-11-14