Livsfarligt att gå till skolan, eller?

Nytt informationsmaterial med tips och råd till pedagoger och föräldrar för att skapa en säkrare trafikmiljö runt skolan.

I samband med skolstart aktualiseras ofta trafiksäkerheten runt skolorna och vad man kan göra för att komma till bukt med de eventuella problem som finns. Vem är ansvarig för vad och vad kan skolan egentligen göra? Och hur kan föräldrar göra för att skapa en tryggare väg till skolan för sina barn?

Inför förra årets skolstart gjorde vi en rundringning bland rektorer i Göteborgsområdet, för att få en bild av hur de upplever problemen. Föräldrarna, som i sin iver att skydda sina barn och därför väljer att köra dem, var då ett av de största problemen. Inför årets skolstart har vi därför, tillsammans med NTF Fyrbodal och NTF Skaraborg, tagit fram ett informationsmaterial för skolpersonal med tips om vad de själva kan göra samt hur de kan kommunicera med föräldrarna på exempelvis föräldramöten. Materialet innehåller även ett informationsbrev som kan skickas ut ihop med veckobrev eller annan information direkt till föräldrarna. Allt finansieras av Västra Götaland och är gratis.

Arbetar du på skola men ändå inte fått materialet? Kontakta oss, så skickar vi det direkt till dig.

Livsfarligt att gå till skolan, eller?

2018-09-03