Skolbarn på väg – men redan underkänt för bilisterna utanför skolan

I nästa vecka är det skolstart och ett nytt skolår börjar. Många av barnen går eller cyklar till skolan, men alltför många skjutsas i bil vilket påverkar både trafiksäkerheten och miljön negativt. Vid två av tre skolor kör mer än hälften av bilisterna fortare än den tillåtna hastigheten på 30 km/h. Det visar resultatet av NTF Västs årliga undersökning av respekten för hastighetsgränsen utanför skolorna i Västsverige.

- Alltför många struntar i 30-gränsen, vilket är oroväckande. Det som borde vara enkelt är uppenbarligen för svårt för varannan bilist. Att sänka farten till 30 km/h förlänger restiden med några sekunder, men kan vara helt avgörande om olyckan är framme, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

För 18:e året i rad har NTF Väst kontrollerat hastigheten utanför västsvenska skolor. Vid två av tre skolor kör hälften av bilisterna för fort och mer än var tionde kör fortare än 40 km/h. Andelen fortkörare bland lastbilsförare fortsätter också att vara hög, hela 52 procent av de lastbilar som passerade körde fortare än 30 km/h.
Vid årets mätning var andelen fortkörare högst vid Öxabäckskolan i Mark där 88 procent inte respekterade 30-skylten. Vid Brattåsskolan i Mölndal körde 82 procent för fort och vid Sandhultskolan i Borås var andelen fortkörare 80 procent. Högsta hastigheten vid årets mätning, 88 km/h, uppmättes på en personbil utanför Ebba Petterssons skola i Göteborg.

Inte vid en enda skola håller samtliga fordon 30-gränsen. Lägsta andelen fortkörare uppmättes vid Victoriaskolan i Göteborg och Kärna skola i Kungälv där ”bara” var tionde bilist kör för fort.

I samband med skolstarten under vecka 34 har Polisen insatsvecka med fokus på hastigheter och ökande kontroller utanför skolorna.
- Från Polisen sida har vi genom hastighetsövervakning följt upp NTF Västs rapport och genomfört kontroller vid de skolor där problemet är som störst. Bilisterna har visat förståelse för våra kontroller och insett att de borde anpassat hastigheten bättre med tanke på barnen. Men något som förvånat mig och som gör att jag reagerat är - varför görs inget ytterligare från kommun och skola för att komma tillrätta med beteendet vid skolorna?, säger Bengt Karlsson, chef för Trafikpolisen i Västra Götaland.

Att inte köra fortare än tillåten hastighet är viktigt överallt, men särskilt viktigt där bilar och andra fordon samsas med oskyddade trafikanter, t ex vid skolor.
- Barn kan inte förväntas uppträda som vuxna. De kan ha svårt att uppfatta att bilar kommer från olika håll och de har även svårt att bedöma hur fort fordonen kör. Därför är det viktigt att man håller hastigheten och är extra uppmärksam i dessa miljöer, säger Malin Lundgren.

I årets undersökning har NTF Väst mätt hastigheten på nära 7 000 fordon utanför 48 skolor i 13 kommuner.

Rapporten med samtliga resultat för 2014 finns på www.ntf.se/vast
  30 rapport 2014 i PDF format.
Tidigare års 30-rapporter

För ytterligare information kontakta:
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, 0709-967616, malin.lundgren@ntf.se
Cecilia Friis, projektledare NTF Väst, 0768-110806, cecilia.friis@ntf.se
Bengt Karlsson, chef Trafikpolisen Västra Götaland, 0705-507095, bengt.karlsson@polisen.se

Fakta om hastighet
I många av trafikolyckorna bidrar hög hastighet till att olyckor över huvud taget inträffar. Hastigheten i kollisionsögonblicket är också helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Det finns fastställda gränsvärden om vilka hastigheter som människokroppen klarar av, det vill säga vilket krockvåld vi tål. Värdena bygger på dagens utformning av bilar och vägar. Exempel:

• De flesta människor överlever om de blir påkörda av en bil i 30 km/h. Betydligt fler omkommer om de blir påkörda av en bil i 50 km/h. Om någon kliver ut 15 meter framför bilen, till exempel framför en buss som står vid en hållplats, hinner föraren sannolikt stanna om hastigheten är 30 km/h. När hastigheten istället är 50 km/h hinner föraren inte ens påbörja inbromsningen utan kör på den gående i full fart. Det innebär en markant ökad risk att dö för den som blir påkörd.

• En modern bil klarar att skydda åkande i 70-80 km/h vid en frontalkollision och i 50-60 km/h vid en sidokollision. Förutsättningen är naturligtvis att alla i bilen använder bilbälte.

• En krock i 50 km/h får samma konsekvenser som ett fall från tredje våningen i ett höghus. 70 km/h motsvarar sjätte våningen och 90 km/h motsvarar den tionde våningen.


Fakta om barn i trafiken
Trafikskador är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Förra året dödades 11 barn (0–17 år) i trafiken och över 7 000 skadades varav cirka 200 skadades svårt.
• Barn leker och leken kan vara så uppslukande att verkligheten inte får plats.
• Barn har svårt att förutse andras beteenden. De kan inse att det finns trafikregler, men inte vilken roll de själva har.
• Barn ser inte helheten. Det är inte ens säkert att de uppfattar att det kommer bilar från olika håll, än mindre hur fort de kör.
• Barn lever här och nu. Att dessutom hålla koll på trafiken är svårt. Först i tio- till tolvårsåldern klarar de cykling i måttlig trafik.
• Barn ser och syns sämre. Deras vidvinkelseende är inte fullt utvecklat. Och de syns inte bakom häckar, bilar och staket vid vägen.
• Barn hör annorlunda. Kommer bilen närmare eller är den på väg bort? När barnen är fullt upptagna i sin lek kanske de inte ens hör om man ropar ”Akta dig!”.


NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 25 kommuner i Västsverige. www.ntf.se/vast


2014-08-15