Skolan bör göra mer för trafiksäkerheten utanför skolorna

Bengt Karlsson, chef Trafikpolisen Västra Götaland, är förvånad över att NTF Västs hastighetsmätningar och Polisens hastighetskontroller utanför skolor inte får skolledare att agera mer för en ökad trafiksäkerhet. Det behövs insatser från både skola och Trafikkontor för att komma tillrätta med problemen.

Sedan många år har NTF genomfört och redovisat hastighetsmätningar inför skolstarten. Dessa rapporter har påvisat stora skillnader av hastighetsanpassning till 30 km/tim vid olika skolor inom NTF Västs område. Vid vissa skolor uppmäts ett förändrat beteende hos bilisterna över tid men ofta visar mätningarna att bilisterna inte förändrat sitt körsätt från förra mätningen.

Från polisen sida har vi genom hastighetskontroller följt upp NTF Västs rapport och genomfört kontroller vid de skolor där problemet är som störst. Bilisterna har visat förståelse för vår hastighetsövervakning och insett att de borde anpassat hastigheten bättre med tanke på barnen. Men något som förvånat mig och som gör att jag reagerat är - varför görs inget ytterligare från kommun och skola för att komma tillrätta med beteendet vid skolorna?

Kommunen skulle kunna förstärka 30-sträckan med olika förändringar av vägmiljön och skolan genom att informera föräldrar om vikten av att köra försiktigt och med omdöme när man lämnar eller hämtar sina barn. Skolledare som förklarat bristande åtgärder med att man inte vill ha negativ kritik av sin skolas trafikmiljö - för att elever/föräldrar inte ska avstå från att välja skolan - måste tänka om!

Polisen hjälper gärna till att påverka bilisterna att hålla rätt hastighet. Det ska vara en säker miljö att komma till och från sin skola. Att genomföra hastighetskontroller i en omfattning som skulle göra att hastigheten sänks vid alla skolor är dock inte en möjlig uppgift för Polisen. NTF Västs rapport om hastigheterna vid skolor borde därför vara en väckarklocka för kommuner och skolor att genomföra hållbara lösningar över tid. Barnens hälsa och trygghet måste få kosta pengar och NTF Väst kan genom sin kunskap hjälpa till att påvisa möjliga förbättringar för att ingen ska skadas vid skolorna.

Med önskan om en trafiksäker skolstart för alla barn och unga,

Bengt Karlsson
Chef Trafikpolisen i Västra Götaland

Bengt Karlsson


2014-08-14