Skärpt uppmärksamhet på säkra studentflak

Under 2014 inträffade flera allvarliga olyckor i samband med studentfirande på lastbilsflak, bl a i Göteborg, Kungsbacka, Alingsås och Trollhättan. Flera röster har höjts om att man måste göra studentflaksåkandet säkrare. Polisen och NTF Väst understryker att studenternas transporter måste arrangeras på ett sätt så olyckor inte inträffar.

- Vis av förra årets erfarenheter, då vi hade flera olyckstillbud och olyckor, vill vi nu sätta fokus på säkerheten. Polisen kommer att ha en skärpt uppmärksamhet på studenttransporter när studentfirandet snart inleds, säger Bengt Karlsson, t f chef Trafikpolisen Region Väst.

Som arrangör av en studenttransport finns det flera viktiga saker att tänka på. Studentflaken påverkar framkomligheten på vägar och gator och de som planerar för ett studentflak rekommenderas därför att skicka ett mail till Polisen med uppgifter om transporten såsom färdväg, tid, antal firande studenter etc.

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF Väst vill medverka till att minska olyckorna genom att sprida information om de riktlinjer och rekommendationer som gäller studenttransporter. De som planerar för transporterna måste ta ansvar och se till att ungdomarnas färd sker på ett sätt där ingen riskerar att skadas.

- Rekommendationen är att ha s k flakvärdar, vilka ska finnas både fram och bak på transporten och ha överblick på vad som händer på flaket. Flakvärdarna ska ha tät kontakt med både varandra och föraren och deras roll är att se till att inga farliga situationer uppstår, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

- Att ta studenten är ju en av livets största stunder och då får det inte ske några olyckor. Inför stundande studenttider hoppas vi nu att alla som planerar för studenters transporter tar del av de regler och råd som finns, säger Malin Lundgren.


För mer information kontakta:
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, tel: 0709-967616
Bengt Karlsson, t f chef Trafikpolisen region Väst, tel: 0705-507095


Regler för färd på flak eller släp
För att det ska vara tillåtet att färdas på flak eller släp ska man följa Transportstyrelsens krav. Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara. Planera utifrån följande regler:

• Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.
• Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken
för skador på passagerarna.
• Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting
händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
• Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är
högst 70 km i timmen.
• Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i
liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.
• Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara
så stabilt att det inte riskerar välta.


Meddela polisen om färdväg
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Kontakta polisen i god tid (skriv "Studentflak" i ämnesraden om du skickar e-post) och meddela:

• Datum och tidpunkt
• Färdväg (var resan startar samt slutmål)
• Slag av fordon
• Registreringsnummer på fordonet
• Antal deltagare
• Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
• Skoltillhörighet

För mer information om studenttransporter besök www.polisen.se eller www.transportstyrelsen.se


NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än 1,3 miljoner invånare i 25 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast


2015-05-13