Seminariet Säkrare tung trafik

Hastigheten och förarens beteende är avgörande

Hur får vi trafiksäkrare transporter? Vilka möjligheter erbjuder tekniken och vad krävs av oss människor? Vilken betydelse har egentligen hastigheten och kan självkörande lastbilar lösa våra problem i framtiden? Detta var några av huvudfrågorna på seminariet Säkrare tung trafik den 7 mars där 130 personer från bland annat åkerinäringen, utbildningsväsendet, forskning och polisen deltog.

Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, konstaterar att hastigheten är det som är avgörande om vi ska kunna nå Nollvisionens mål. Här borde yrkestrafiken vara ett föredöme, menar måldirektören. Mätningar visar emellertid att det bara är 30-50% av yrkestrafiken som kör enligt gällande hastighet, vilket även bekräftas av NTFs generalsekreterare Marie Nordén som berättar om nedslående resultat när NTF genomför kontinuerliga mätningar kring hastighetsefterlevnad bland den tunga trafiken.

Men olyckor är inget som bara händer, de har en orsak. Christina Stave, forskare på VTI, studerar förarens roll och beteenden. Hon menar att vi vet hur vi ska göra, men vi gör inte alltid rätt ändå, och risktagandet ger en snabb belöning. När det går bra, vill säga.  

Även för trafikpolisen ligger fokus på hastighet och de konstaterar när de får frågan att det väldigt ofta är hastigheten som är den främsta orsaken till olyckor. Polisen arbetar därför nu aktivt för att öka den subjektiva känslan av att bli upptäckt när man är ute på vägarna och kör.

Trötthet är också en riskfaktor i trafiken och lika viktigt att lyfta inom den tunga trafiken, som ibland har långa körtider och ibland svårt att hålla vilotiderna. Trötta människor tänker inte, menar Mikael Ljung Aust, forskare från SAFER. Därför är det en utmaning att få en trött människa att inse att det är dags att sluta köra och ta sin vila. Eftersom 90% av olyckorna i trafiken är relaterade till mänskliga faktorer, så menar Sasko Cuklev från Volvo Trucks att automatiserade lastbilar kan vara ett sätt att bidra till att stötta förarna.

Vi summerar en givande och spännande förmiddag, med totalt tio inspirerande och intressanta föreläsare med många kloka inspel kring den tunga trafikens utmaningar. 

Här hittar du samtliga presentationer: Säkrare tung trafik 7 mars 2018

Seminariet i Göteborg var det första av vårens fyra regionala seminarier i landet och är ett samarbete mellan NTF, Sveriges Åkeriföretag, Volvo Trucks och SAFER. Övriga seminarier arrangeras i Sundsvall 22 mars, Helsingborg 11 april och Örebro 17 april. Seminarierna syftar till att skapa samverkan för den tunga trafiken och har som mål att lyfta det systematiska arbetssättet och fungera som inspiration i det egna arbetet. Under hösten genomförs ett uppföljningsmöte.

Hastigheten och förarens beteende är avgörande

2018-03-08