Rädsla för halka begränsar äldres vardagsrörlighet

Pressmeddelande 150120

Vintern kan vara en besvärlig årstid, det är inte bara snön som faller. Enligt olycksstatistik från MSB skadas 20 000 fotgängare av fallolyckor på snö och is årligen. Många av dem som skadas är äldre 65+. Enligt NTF:s undersökning om äldres fallolyckor på snö och is uppger varannan att de har ramlat omkull på snö eller is. Ett flertal har skadat sig så allvarligt att de har behövt uppsöka vårdcentral eller akutmottagning.

- Kroppen blir skörare med åren och när olyckan är framme drabbas därför den äldre oftast mycket svårare. Återhämtningen kan ta lång tid och för en del innebär halkolyckan att de får ett livslångt vårdbehov. Förutom svårt lidande så innebär detta enorma kostnader för samhället, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

Mer än 4 200 personer (65+) har deltagit i NTF:s undersökning om äldres upplevelser av fallolyckor på snö och is. Nästan var tredje svarande uppger att de någon gång har undvikt att gå ut på grund av risken för att halka omkull. Kvinnorna upplever en högre grad av begränsning i sin mobilitet vintertid jämfört med männen.

Äldre är ingen liten grupp i samhället, idag är cirka 1.9 miljoner svenskar 65 år eller äldre och gruppen ökar med cirka 45 000 individer årligen, enligt SCB. Flera äldre uppger att vinterväghållningen är bristfällig. Även om det plogas och halkbekämpas kan snövallen som blir kvar vara ett stort hinder för en äldre fotgängare.

- Rädslan för att halka innebär att vardagsrörligheten begränsas. Det blir svårt att ta sig till affären, träffa familj och vänner, vilket inverkar negativt på livskvaliteten. Därför är det viktigt att väghållarna även har äldre och funktionshindrade i åtanke när snöröjningen sker. Jag hoppas att regeringens kommission för fall- och halkolyckor, som äldreminister Åsa Regnér initierat, kommer att genomlysa vinterväghållarnas ansvar, säger Malin Lundgren, NTF Väst.

Halkskydd eller skor med inbyggda dubbar är en bra investering för att hålla sig på benen vintertid. Enligt NTF:s undersökning använder hälften av de äldre halkskydd ofta eller alltid när det är risk för halka.

- Det är angeläget att öka halkskyddsanvändningen. Det finns många olika modeller på marknaden, prova alltid halkskyddet innan köp så att du hittar ett som passar just dig. Göteborg och Marks kommun delar ut gratis halkskydd till äldre, vilket vi på NTF ser som mycket positivt och som fler kommuner gärna får ta efter, säger Malin Lundgren, NTF Väst.


För ytterligare information:
  Livrädd för att halka – en undersökning om äldres upplevelser av fallolyckor på snö och is.


Kontaktpersoner:
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, 0709-96 76 16, malin.lundgren@ntf.se
Angela Aylward, projektledare NTF Väst, 031-60 78 83, angela.aylward@ntf.se


Halkskydd är en bra investering för att hålla sig på benen. Checklista:

• Prova halkskyddet på skon! Storleksanpassningen är inte alltid så bra.
• Prova om du enkelt kan ta på och av halkskyddet.
• Halkskyddet ska vara CE-märkt. Märkningen garanterar att produkten uppfyller vissa säkerhetskrav.
• Säkrast är att ha ett halkskydd som täcker hela foten, inte bara häl eller tå.
• Skor med inbyggda dubbar finns i flera modeller och är ett bra alternativ.


NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 25 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast


2015-01-20