Nya svenskar

En viktig och tacksam målgrupp

Att träffa nya svenskar och få möjlighet att prata om trafiksäkerhet och svenska regler i trafiken. Det är en av de viktigaste arbetsuppgifterna för Stella Midefelt på NTF Väst. Varje år kommer nya grupper av människor till Sverige, människor som har flytt från sina hemländer av olika orsaker. Många kommer från länder där man inte jobbar med trafiksäkerhet på samma sätt som i Sverige och kunskaperna är många gånger lägre och vanorna annorlunda. Det finns ett stort behov av trafiksäkerhetsinformation bland nya svenskar och detta är en av NTF Västs viktigaste målgrupper. 

Det vittnar även Stella Midefelt om. Hon har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att besöka SFI-skolor, möta asylsökanden och träffa nyanlända utlandsfödda för att förmedla trafiksäkerhetskunskap på ett enkelt och lättförståeligt sätt. 

- Det är uppskattat när jag är ute och föreläser. Detta är en utsatt grupp på många sätt, de vet inte vilka regler som gäller i trafiken här i Sverige och de tar med sig sitt beteende från sina hemländer. De är oftast mycket tacksamma när vi kan ge dem tid att informera, att prata med och lyssna på dem, säger hon. 

Under våren 2018 har NTF Väst medel från Länsstyrelsen i något som kallas för TIA-projektet; tidiga insatser för asylsökanden. Målet är att möta asylsökanden för att informera om reglerna kring körkort här i Sverige samt vilka regler och rekommendationer vi har kring hur barn ska färdas i bil. Många flyktinganläggningar är placerade i landsbygd med färre allmänna kommunikationer, varför många får gå till fots för att ta sig någonstans. 

- Även om det inte är mitt huvudsakliga syfte när jag är ute och träffar asylsökanden, så brukar jag därför alltid även prata om vilken sida man ska gå på och vikten av att använda reflex, säger Stella Midefeldt som också berättar att hon även lägger mycket fokus på hur viktigt det är att använda bälte både när man åker bil och när man åker buss. 

Inför nästa ansökan till Länsstyrelsen kommer därför även mer allmän trafiksäkerhet inkluderas, eftersom detta både behövs och efterfrågas.

Utöver arbetet med asylsökanden, möter Stella Midefelt varje vecka nya svenskar på bland annat SFI-skolor och i invandrarföreningar. Under 2018 är målet att göra 120 sådana möten, för att kunna nå så många som möjligt. Under första veckan i mars träffar hon närmare 700 SFI-elever i Borås.

- Det är fantastiskt att få vara ute och jobba så här, det är roligt att se att man bidrar med kunskap som de inte får någon annanstans ifrån, säger hon.

En viktig och tacksam målgrupp

2018-03-08