Nu får många blåsa!

Antalet dömda rattfyllerister (enligt BRÅ) har minskat under de senaste åren, samtidigt som Trafikverket bedömer att andelen nykter trafik ligger still och inte har blivit bättre från 2012 till 2013. En förklarande orsak kan vara att Polisen gör allt färre alkoholutandningsprov.

- Det här är en satsning vi gör i samband med luciafirandet, då drickandet ökar.Förutom att hitta rattfylleristerna informerar vi dem också om möjligheten till vård man kan få. Då kanske vi slipper träffa en del av dem påverkade bakom ratten igen, säger Bengt Karlsson, chef Trafikpolisen i Västra Götaland.

Förutom att hitta och rapportera rattfyllerister, har Polisen också ett uppdrag att berätta om den vård man kan få enligt SMADIT metoden (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Tanken är att rattfylleristen ska få ett erbjudande om ett samtal med socialtjänsten/landstingsvården inom 24 timmar eller så snart som möjligt. Som ertappad rattfyllerist kanske världen rasar, men genom att ta tag i problemen finns en lösning.

- Polisens nykterhetskontroller och tvingande system så som alkolås är en förutsättning för att ytterligare öka nykterheten i trafiken. Samhället bör satsa mer resurser till Polisens arbete såväl som till opinionsbildning om att aldrig sätta sig bakom ratten berusad, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.


För mer information kontakta:
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, tel. 0709-967616
Bengt Karlsson, chef Trafikpolisen i Västra Götaland, tel. 0705-5007095

NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 25 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast,


2014-12-05