'Mångfald i trafiken' med rekordmånga anmälda

På onsdag är det dags för årets 'Mångfald i trafiken' och i år är det fler som anmält sig än någonsin tidigare.

De senaste åren har antalet nyanlända svenskar i Göteborg blivit många fler. Med trafikvanor som inte överensstämmer med reglerna i Sverige ökar behovet av trafiksäkerhetsinformation. Årets seminariedag ’Mångfald i trafiken’ som NTF Väst arrangerar den 5 oktober med rekordmånga anmälda, fyller därför en ännu viktigare funktion än tidigare.

Flyktingkrisen i världen har gjort att antalet personer som sökt asyl i Sverige har ökat drastiskt. 2015 var det över 160 000 personer som sökte asyl i Sverige, vilket är dubbelt så många som under 2014. 2015 var 1,6 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Många av de nyanlända har en annan erfarenhet av trafiksäkerhet än vad vi har i Sverige.

- Det är viktigt att vi uppmärksammar trafiksäkerhet och informerar och lär ut om lagar och regler här i Sverige. Många av de som kommer hit har andra sätt att bete sig i trafiken än vad infödda svenskar har och ordet trafikant finns inte i så många andra språk, berättar Shahla Alamshahi, som är projektledare på NTF Väst och ansvarig för ’Mångfald i trafiken’.

Ett problem är hur man använder, eller inte använder, bilens skyddsutrustning. Resultatet av återkommande bältesmätningar som NTF Väst gör varje år, visar på stora skillnader i hur man använder bilbälte bland nya svenskar.

För att öka kunskapen om trafiksäkert beteende och minska antalet trafikolyckor arrangerar NTF Väst ’Mångfald i trafiken’ den 5 oktober kl. 9.00-15.00 på Frölunda Kulturhus. Dagen fungerar som en mötesplats där nya svenskar får träffa myndigheter och organisationer som arbetar med trafik och trafiksäkerhet. Fler än 1000 SFI-elever är anmälda, vilket är många fler än tidigare år. Tolkning sker på olika språk så att alla, oavsett språkkunskaper, ska kunna tillgodogöra sig informationen.

- Många kommer från länder där det inte finns en tradition att utbilda inom trafiksäkerhet. Den här dagen är ett utmärkt tillfälle att komma i kontakt med många människor och att det är så många anmälda i år visar på det stora behovet, säger Shahla Alamshahi.


2016-09-11