Många i Västsverige glömmer cykelhjälmen

Cykelhjälmen är den bästa livförsäkringen en cyklist har ute i trafiken. I genomsnitt använder ändå bara tre av tio vuxna hjälm när de cyklar. Och cykelhjälmsanvändningen varierar kraftigt. I Västsverige och Halland finns det kommuner som är ännu sämre och där det inte ens är två av tio som använder hjälm. Det visar NTFs nationella mätningar som gjorts över hela landet.

Sedan 2012 har nästan 50 000 cyklister skadats och 108 dödats i den svenska trafiken. För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Förhoppningen var att barnen skulle ta med sig vanan att använda hjälm även som vuxna. När NTF nu presenterar resultaten från sin senaste nationella cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan det konstateras att så inte är fallet.

-Det kommer bli svårt att nå de trafiksäkerhetsmål som finns uppsatta inför 2020. Det nationella målet är att minst 70 procent ska använda cykelhjälm då, och våra resultat visar att vi är en bra bit ifrån det målet, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.

Mätningarna över hela landet visar att tre av tio vuxna använder hjälm när de cyklar, men det varierar kraftigt i olika kommuner. I Göteborg, Stenungsund och Ale är användningen hög, där är det fler än varannan cyklist som använder hjälm. I Kungälv, Mölndal och Härryda är det så många som 75-80 procent av de vuxna som tar på sig hjälmen när de cyklar, medan det i Alingsås, Borås, Halmstad och Hylte endast är en till två av tio vuxna cyklister som använder hjälm. Här är alltså resultatet avsevärt sämre.

Barn under 15 år som omfattas av cykelhjälmslagen är bättre på att använda hjälm än vuxna enligt de mätningar som NTF Väst gjort. Men långt ifrån alla barn använder hjälm och även bland barn är det stora skillnader i olika kommuner. I Ale och Härryda är det fler än nio av tio barn som använder hjälm, vilket kan jämföras med Tjörn, Borås och Lerum där det är färre än sex barn av tio som tar på sig hjälmen när de ska cykla. Sämst på att använda hjälm är barnen i Hylte och Alingsås, där endast runt 40 procent har hjälm. Där är det alltså sex barn av tio som cyklar oskyddade och bryter mot hjälmlagen. Anmärkningsvärt är också att mätningarna visar att hjälmanvändningen sjunker betydligt bland barn 13-15 år gamla.

Samtidigt som cykelhjälmsanvändningen är låg har antalet rapporterat skadade cyklister ökat under de senare åren. Cyklisten är en mycket oskyddad trafikant och under årets första sex månader har sju cyklister i Sverige fått sätta livet till. Ytterligare 175 har skadats allvarligt och över 4000 har skadats totalt. Eftersom huvudet är så ömtåligt leder slag mot huvudet oftare till svårare skador.

-Mer behöver göras för att öka säkerheten för cyklisterna, men det tar tid att anpassa trafikmiljön för alla oskyddade cyklister. Hjälmen är en billig livförsäkring och det som skyddar vår oersättliga hjärna, säger Cecilia Friis.

Kontakta oss om du vill veta mer hur det ser ut i just din kommun.


2016-09-15