Inbjudan kvällsseminarium 26 april

Fotgängare och cyklisters vardag - hur förstår vi varann egentligen?

Många städer arbetar för att få fler att välja cykeln som transportmedel.
Hur påverkas andelen cyklister av stadsbyggnad och infrastruktur?

Med ökad andel automatiserade fordon, fler cyklister och förändrad infrastruktur krävs ett förändrat sätt att kommunicera i trafiken. Hur avgör vi fotgängares och fordons intentioner? Vilka visuella referenser använder vi exempelvis för att förutse hur en cyklist kommer att agera i en korsning? Och vad är framtidens behov för säkrare samspel i trafiken?

Tre experter från forskningscentrumet SAFER belyser olika perspektiv på den oskyddade trafikanten. NTF Väst och SAFER bjuder in till att lyssna på de senaste forskningsrönen:

Hur förutser man cyklisters beteende?
PAUL HEMEREN, forskare kognitiva system, Högskolan i Skövde

Hur blir det när fotgängare möter automatiserade fordon?
AZRA HABIBOVIC, forskare kooperativa system, Viktoria Swedish ICT

Hur påverkas andelen cyklister av stadsbyggnad och infrastruktur?
GÖRAN SMITH, forskare cykel- och kollektivtrafik, Viktoria Swedish ICT

Moderator: ANNA NILSSON-EHLE, föreståndare, SAFER

TID: Tisdag 26 april kl. 18.00–19.15
Mingel från kl. 17.30. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

PLATS: SAFER, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3, Göteborg. Lokal: Demostudion, vån 2.

ANMÄLAN: via e-post till vast@ntf.se senast den 21 april.
Fri entré.

  Inbjudan i PDF-format.


2016-03-21