Globala ministerkonferensen

NTF Väst informerade om barns säkerhet i bil för världsledande trafikaktörer

Trafikolyckor är idag den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen och 1,35 miljoner människor omkommer i vägtrafiken varje år globalt sett. Det innebär 3 700 människor varje dag. I februari hölls den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet och Sverige, som är ett av de världsledande länderna inom detta område, stod som värd. NTF Väst var på plats för att informera om vårt arbete.

Inför konferensen, som var ett avstamp i utvecklingen kring det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet i hela världen, beslutade regeringen om ett nytt etappmål för omkomna och skadade i trafiken i Sverige. Ett mål som bland annat innehåller en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

En akademisk expertgrupp, med Claes Tingvall i spetsen, har tagit fram nio rekommendationer när det gäller trafiksäkerhet för perioden 2020–2030Dessa omfattar bland annat inga hastighetsöverträdelser, val av transportmedel, infrastruktur samt barns och ungdomars hälsa. Det handlar om att hela världen behöver hitta sätta att öka antalet transporter som sker genom fysisk aktivitet och att infrastrukturen måste utgå från människans tolerans mot yttre våld. Flera punkter som vi på NTF Väst redan idag arbetar aktivt kring och där vi kan bidra med vår kunskap.

Dagen innan konferensen inleddes, hölls så kallade pre-event där trafiksäkerhetsaktörer fick möjlighet att presentera sig och sina arbeten. NTF Väst deltog på vår samarbetspartner SAFERs event för att tillsammans med dem visa hur vi arbetar med trafiksäkerhet i Sverige. Främst lyfte vi arbetet med barns säkerhet i bil, där NTF spelar en betydande roll. 

Här kan du läsa mer: https://www.roadsafetysweden.com/

NTF Väst informerade om barns säkerhet i bil för världsledande trafikaktörer

2020-03-12