Pressmeddelande

Ersätt inte bussen med bilen – viktigt att barn kan gå och cykla säkert till skolan

Alltför många barn skjutsades till och från skolan redan innan Sverige hade en coronapandemi. Nu uppmanar skolorna att kollektivtrafik ska undvikas för att minska trängsel och risk för ökad smittspridning. Det är därför sannolikhet att föräldrar lockas ersätta bussen med bil. En redan farlig situation vid hämtning och lämning utanför skolan riskerar då att bli ännu värre. Kan barnen istället ta sig till skolan med hjälp av cykel eller till fots så får vi en bättre trafikmiljö kring skolorna samtidigt som barnen ökar sin vardagsrörlighet, vilket är positivt för hälsan.

En förutsättning för att barn i större utsträckning ska kunna gå eller cykla till skolan är säkra skolvägar. För att en skolväg ska kunna bedömas som helt säker krävs att alla korsningar där barn och motorfordon samsas är hastighetssäkrade. Med hastighetssäkrade menas att det finns något som säkerställer att hastigheten hos motorfordonet inte överstiger 30 km/h. Vanligtvis åstadkoms detta genom ett farthinder. En planskild korsning med tunnel under eller bro över vägen är ännu bättre för både trafiksäkerheten och framkomligheten.

 

- Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Det finns fler faktorer än ålder och mognad att ta hänsyn till, bl a hur vägen till skolan eller fritidsaktiviteten ser ut. Är det en komplex trafikmiljö eller finns det cykelbana med få konfliktsituationer? NTF rekommenderar att man som förälder cyklar tillsammans med sitt barn för att bekanta sig med de aktuella cykelvägarna och träna upp barnets trafikkompetens, säger Malin Lundgren, verksamhetschef på NTF Väst.

 

Lagom till skolstart lanserar NTF tävlingen #minskolväg 2020. Syftet är att skapa ett intresse för barnens skolväg hos barn, föräldrar och skola. Genom att kartlägga barns skolväg ökar medvetenheten om riskerna, men även möjligheterna för barn att gå eller cykla till skolan synliggörs. Föräldrar uppmuntras att hjälpa till med undersökningen.

 

- Vi bjuder för femte året i rad in både enskilda elever och klasser att tävla om 10 000 kronor till klassen. Man tävlar genom att reflektera över sin skolväg och kartlägga de punkter där man på väg till och från skolan samspelar med motorfordon. Fördelen med att barn och föräldrar genomför kartläggningen tillsammans är att man gemensamt reflekterar över riskerna i trafiken och övar in skolvägen, avslutar Malin Lundgren.

 

Det intresse som då förhoppningsvis startar hemma och de insikter som verktyget möjliggör, ska stimulera pedagoger och skola att aktivt arbeta mer med trafiksäkerhet under lektionstid. Läs mer på minskolvag.se

 

Kontaktperson:
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, tel 0709-967616.

Ersätt inte bussen med bilen – viktigt att barn kan gå och cykla säkert till skolan

2020-08-28