En nära storstad, där fler rör sig men färre skadas i trafiken

Tänk att få vara verksam i en tid som denna! Göteborg ska bli större, med fler bostäder och arbetsplatser och fler som reser till staden för att studera eller arbeta. I februari i år beslutade trafiknämnden om en trafikstrategi som visar riktningen till år 2035 och den stad vi vill ha då - en grön och nära storstad. För att möta klimatutmaningen med betydligt mindre utsläpp av CO2 behöver fler gå, cykla och åka kollektivt. Göteborg är också känt för sitt goda och framgångsrika trafiksäkerhetsarbete då vi har arbetat mycket med att hantera konflikter mellan oskyddade trafikanter och bilar. Många gupp och förhöjda passager sänker hastigheten där vi kan förvänta oss att konflikter mellan bilar och gående eller cyklister.

Nu ser vi att fler och fler tar cykeln men också att fler cyklister kommer till någon av akutmottagningarna med skador från en singelolycka. Mörkertalet är säkert stort, vårdcentraler och förbandslådan hemma får ta hand om många skadade också. Nästan hälften av alla skadade i en singelolycka med cykel uppger att olyckan beror på underlaget, så som löst grus, is eller snö. Vi på trafikkontoret ett stort ansvar för att hålla så rent som möjligt på cykelbanorna i Göteborg. Vi pratar med cyklisterna och lyssnar på vad de tycker och tänker om vad trafikkontoret kan göra nytt och göra bättre. Likväl ser vi fler skadade cyklister sedan några år tillbaka.

Den internationella cykelsäkerhetskonferensen ICSC 2014 som hölls i Göteborg i november delade med sig av den senaste forskningen om cyklisterna och vad som har betydelse för säkerheten. Utformning och underhåll, synlighet och hjälm, IT-teknik för information och stöd och många analyser av olycksdata var några av programpunkterna. Tänk vad bra det är att sjukhusen och försäkringsbolagen samlar ihop så mycket kunskap om cyklisternas skador och olyckor så att vi kan göra analyserna och hitta trafiksäkerhetsåtgärder!

Styrkt av intrycken från konferensen fortsätter vi arbetet med att fler cyklar samtidigt som skadorna ska minska. Det är en ekvation som vi måste få ihop i en hållbar och nära storstad.

Suzanne Andersson
Trafikkontoret Göteborgs Stad


LÄNKAR

Göteborg 2035. Strategi för en nära storstad.
Cykelsäkerhetskonferensen ICSC

Texten är ett utdrag ur NTF Västs nyhetsbrev 2014/5.
Ännu inte prenumerant på nyhetsbrevet? Anslut dig via
facebook eller maila vast@ntf.se


2014-12-23