Årets bältesmätningar färdiga

Stora skillnader i bältesanvändning i väst

I väst ligger bältesanvändningen i genomsnitt på 95 procent. Det är sämre än riksgenomsnittet och användningen varierar stort i länet. Men i Halland visar siffrorna på 98 procent, vilket är klart bättre än genomsnittet i hela landet.

Nationellt ökar bältesanvändningen i tätort från 95 till 96 procent. Det visar NTF:s årliga bältesmätning som bygger på över 350 000 observationer av bältesanvändning i framsätet och genomförs i landets samtliga kommuner. Det är främst män och kvinnor på passagerarsätet som blivit bättre på att sätta på sig bältet. Men trots detta har var tredje person som omkommer i personbil inget bälte på sig. Bäst i väst är Alingsås, Stenungsund och Kungälv där 98 procent använder bälte. Sämst i länet är även detta år Svenljunga med en användning på 85 procent. Bäst i Halland är Halmstad och Hylte, där NTF Västs mätningar visar på 99-procentig bältesanvändning. 

NTF mäter bältesanvändningen i tätort där användningen är något lägre än vid ut- och infart till tätort. I tätort ligger användningen totalt på 96 procent samtidigt som Trafikverket redovisar cirka 98 procent användning vid ut- och infarter till tätort. Den andel av trafikarbetet som utförs av bilar med bältespåminnare var 90 procent år 2018. För drygt 10 år sedan var andelen knappt 10 procent. (Källa: Trafikverkets Publikation 2019:090) 

- Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen, både i framsätet och baksätet. Inte minst vid lägre hastighet i tätort, då kan bältet utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt, men minskar skaderisken med 20 procent. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med 55 procent, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst.

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97 - 98 procent idag. Vid årets mätning i väst visar Alingsås, Kungälv, Stenungsund, Borås, Härryda och Tjörn en användning inom denna nivå. Övriga kommuner ligger på en användning på mellan 85 och 96 procent, det vill säga inte i linje med nödvändig utveckling. I Halland är det endast Kungsbacka med 96 procent som ligger under nödvändig nivå, för övriga kommuner har vi uppmätt en bältesanvändning från 97 procent och uppåt. 

- Det är positivt att se att Halland har en hög bältesanvändning. Det är dock oroande att användningen varierar så kraftig i kommunerna i vårt område. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare i glesbygd för att öka användningen, säger Lena Karlsson på NTF Väst.

 

Checklista för god bältesanvändning  

  • Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
  • Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.
  • Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsaka inre blödningar.
  • Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt kan du slå i ratten innan det gör någon nytta.
Stora skillnader i bältesanvändning i väst

2019-11-19