Bältesanvändningen fortfarande för låg

Nästan 4 av 10 omkomna bilförare saknar bilbälte

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen, både i fram- och i baksätet. För att klara Nollvisionens mål om färre dödade i trafiken måste bältesanvändningen ligga på minst 97 procent. NTF Västs årliga mätning av bältesanvändningen i tätort i västra Sverige visar att den genomsnittliga siffran fortfarande är alldeles för låg.

Totalt ligger bältesanvändningen i tätort kvar på 95 procentenheter sett över hela landet. Det är resultatet av årets mätning i landets samtliga kommuner vilka bygger på över 350 000 observationer. I västra Sverige ligger siffran ännu lägre. Här är genomsnittet endast 94 procent, vilket är en bra bit under målet för att klara Nollvisionen 2020.

- Så länge andelen bältespåminnare fortsätter öka så kommer det att påverka bältesanvändningen positivt. Men bältespåminnare i alla bilar betyder inte per automatik att vi kommer se en 100 procentig bältesanvändning. Av de som omkom förra året var det 39 procent som saknade bilbälte, trots att flera av dem färdades i ett nyare fordon som sannolikt hade bältespåminnare. Därför måste vi även öka förståelsen för bältets betydelse, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst.

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97-98 procent idag. De lokala resultaten från NTF Västs bältesundersökning 2018 visar att endast 6 av de 19 observerade kommunerna i väst uppfyller det kravet. De flesta kommunerna ligger mellan 90 och 95 procents användning. Vissa kommuner utmärker sig dock. I Stenungsund saknade var tionde bilbälte och i Svenljunga låg bältesanvändningen så lågt som på 75 procent, vilket innebär att en av fyra inte använde bälte.

- Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftigt. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd -och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare för att jämna ut sifforna, säger Lena Karlsson.

Bilbältet är viktigt även vid lägre hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med ca 55 procent.

 

Checklista för god bältesanvändning

  • Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
  • Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.
  • Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.
  • Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt kan du slå i ratten innan det gör någon nytta.
Nästan 4 av 10 omkomna bilförare saknar bilbälte

2018-12-06