Lyckat projekt ökar trafiksäkerheten i Andersberg

Alla barn på skolan och samtliga 4-åringar får en cykelhjälm, helt gratis. Och redan efter första året bar projektet i Andersberg frukt när mätningar visade på en markant ökning av användandet av cykelhjälm bland barnen i området.

Det lyckade samverkansprojektet Öka trafiksäkerheten på Andersberg drogs igång 2016 efter att BVC-sköterskorna i Andersberg i Halmstad reagerat över den låga hjälmanvändningen bland barnen i området. Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst, berättar att trots hjälmlag var det få, i betydligt mindre utsträckning än i övriga delar av Halmstad, som använde hjälm när de cyklade eller blev skjutsade av sina föräldrar. Ganska snart stod det klart att problemet även rörde de äldre barnen, varför skolan också involverades. Sedan 2014 fanns redan projektet Skolan Mitt i Byn som verkar för att öka föräldraengagemanget kring barnens skolgång och hälsa. Detta utgjorde en bra plattform i kommunikationen med föräldrar och barn.

Startskottet för projektet blev föräldrainformationen på skolan där 150 föräldrar deltog på NTFs föreläsning om varför det är livsviktigt att bära cykelhjälm. Samtidigt träffade respektive lärare sina elever och gick igenom praktiska övningar för att belysa vikten av att skydda sin hjärna och använda hjälm. Med hjälp av NTF Väst och med ekonomiskt bidrag från sponsorer kunde skolan köpa in cykelhjälmar och dela ut till skolans alla elever gratis denna kväll. Parallellt med detta, utbildades även personalen på BVC kring användandet av hjälm och hur de kan motivera barn och föräldrar till ett ökat användande.

Att projektet har fått effekter på barnen är tydligt. När några barn upptäckte att skolans rektor inte hade hjälm när han cyklade, gick de samman och skrev ett brev till honom om hur viktigt det var även för vuxna att använda hjälm. Givetvis tog rektorn sitt ansvar och skaffade sig en egen hjälm!

Målet är att se en markant ökning av användandet av cykelhjälm. När projektet startade visade NTF Västs mätningar en hjälmanvändning på endast 4 procent. Efter projektets första år hade det ökat till 12 procent. Fortfarande är siffrorna långt ifrån godkända, men Cecilia Friis berättar att tanken är att BVC och skola ska fortsätta med arbetet som en naturlig del i vardagen även när projekttiden löpt ut. Skolan har även dragit igång ett uppskattat cykellopp som anordnas sedan några år tillbaka, för att väcka barnens lust till att cykla och framför allt att cykla på ett säkert sätt.

Biblioteket har haft temakvällar med fokus på säker cykling och Cecilia Friis berättar att samverkansprojektet även fått en fantastisk spinoff i form av nystartade cykelkurser för barnens föräldrar.

- Det är precis så vi vill att det ska vara, att projektet får positiva efterverkningar även mot andra målgrupper och att det blir ett självklart inslag på bvc och i skolans vardag, säger Cecilia Friis.

NTF Väst har också inom ramen för projektet utbildat BVC-personalen kring barns säkerhet i bil och under våren skänker vi en uppsättning bilbarnstolar till BVC som de kan använda för demonstration för föräldrar.

 

 

 

Lyckat projekt ökar trafiksäkerheten i Andersberg

2018-05-15