Projekt Äldre i trafiken

Ökad trafiksäkerhet och mindre olycksrisk

80 utbildade trafikombud ska sprida kunskap om äldres trafiksäkerhet vidare i sina organisationer. NTF Väst summerar ett lyckat projekt som nått en viktig målgrupp.

Målgruppen äldre, 65 +, är extra utsatta i trafiken. Statistik visar att en tredjedel av de som omkommer i trafiken tillhör denna målgrupp. Dessutom utgör gruppen äldre två tredjedelar av de som skadats i trafiksystemet. I nära samverkan med PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna arbetar därför NTF för att öka kunskapen om trafik och trafiksäkerhet för äldre trafikanter.

Under hösten har NTF Väst drivit ett utbildningsprojekt med äldre. Syftet med utbildningen är att ge kunskap om äldres förutsättningar samt minska risken att målgruppen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Utan att för den skull göra avkall på mobiliteten. Trafikombud från pensionärsföreningarna har fått delta i en dags utbildning för att få inspiration och kunskap kring trafik. Genom att bidra med idéer på aktiviteter som kan genomföras på månadsmöten eller som studiecirklar i organisationerna, vill vi sprida kunskapen kring hur äldre kan känna sig säkrare och tryggare i trafiken.

Tre utbildningstillfällen i Borås, Göteborg och Halmstad var planerande från början, och de blev snabbt fullbokade. Då intresset var så stort arrangerade vi ett extra utbildningstillfälle i Varberg för att få chansen att träffa så många trafikombud som möjligt. Totalt träffade vi ca 80 trafikombud som i sin tur kommer att sprida informationsmaterial och kunskap vidare i sina organisationer.

 

Hade du eller din organisation inte möjlighet att delta eller vill du veta mer? Kontakta oss, så berättar vi gärna mer.

Ökad trafiksäkerhet och mindre olycksrisk

2017-11-30