53 000 barn går baklänges för sin rätt att sitta säkert

För att sprida kunskap om hur barn färdas säkrast i bil anordnar Volvia för åttonde året i rad Barnsäkerhetens Dag, med den populära Baklängesmarschen för förskolor över hela landet. Kunskapen hos svenska förare kring barns säkerhet i bil är låg och många vet inte vad som gäller, visar en färsk undersökning från Försäkringsbolaget Volvia. Barn upp till minst 4 års ålder ska alltid sitta bakåtvänt, ändå sitter fler än 40 000 barn i Sverige alltid framåtvända.

– Att barn ska åka bakåtvända så länge som möjligt beror på att ett barns huvud är stort och tungt i förhållande till deras kroppar samtidigt som nackens muskler inte är färdigutvecklade. När man sitter framåtvänd vid en häftig inbromsning eller krock fångas kroppen upp av bilbältet men huvudet kastas framåt i bilens riktning och bromsas endast av nacken. Små barn kan bryta nacken. Därför ska barn åka bakåtvänt så länge som möjligt, minst till 4 års ålder, säger Sofia Bergfors marknadschef på Volvia.

Undersökningen är genomförd med ett statistiskt säkerställt urval av bilförare med barn under 4 år och visar bland annat att:


• Var tredje förälder tycker att informationen om barnsäkerhet i bil är otillräcklig.
• 11 % av de tillfrågade som säger sig känna till reglerna kring hur barn ska sitta i bilen, sätter ändå sina barn fel.
• 1 av 4 tycker att det är svårt att installera en bakåtvänd bilbarnstol.


Volvia Försäkringar och NTF står tillsammans bakom initiativet Barnsäkerhetens Dag som genomförs för åttonde året i rad. Upprinnelsen till kampanjen är Volvias årliga undersökning av bilförare med barn 0–4 år, där det framgår att upp till 49 000 barn ibland eller alltid placeras felvända i bilen – framåtvända i stället för bakåtvända. Något som kan få livsavgörande konsekvenser vid en krock eller häftig inbromsning.

– Barnsäkerhetens Dag är en kampanj med syfte att öka kunskapen om barnsäkerhet i bil, berättar Marie Nordén på NTF. Tillsammans vill vi sprida så mycket information som möjligt och vårt gemensamma mål är färre skadade barn i trafiken.

Hittills har fler än 250 000 barn deltagit i Barnsäkerhetens Dag som blivit ett stående inslag på landets förskolor sedan starten 2009. Kampanjens höjdpunkt är baklängesmarschen, då förskolebarn över hela Sverige går baklänges för sin rätt att sitta säkert i bilen, d v s bakåtvänt.

  Läs undersökningen.

För mer information kontakta Malin Lundgren, Verksamhetschef NTF Väst
0709-967616, malin.lundgren@ntf.se

Sofia Bergfors, Marknadschef Volvia
0768-93 29 23, sofia.bergfors@volvia.se
eller besök www.volvia.se


2016-05-11