Risker i trafiken för ungdomar och nyblivna förare

Unga förare har betydligt högre olycksrisk än andra trafikantgrupper. De flesta olyckor som ungdomar är inblandade i beror på höga farter, alkohol och droger och på att de struntar i att sätta på sig bilbältet. Att unga människor dessutom har svårare att bedöma risker och har liten erfarenhet av att befinna sig i trafiken, gör dem till en extra utsatt riskgrupp.

Med hjälp av värderingsövningar, filmer och diskussioner väcker vår föreläsning känslor och skapar engagemang och reflektion kring de risker som ungdomar ofta utsätts för.

Läs mer i vårt produktblad