Vår trafiksäkerhetskonferens

Barn, Liv och Trafik 2019

Den 7 mars 2019 var vi tillbaka med femte upplagan av vår konferens Barn, Liv och Trafik! Närmare 200 besökare och utställare deltog på en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barns och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön. Konferensen är en mötesplats för samtliga som hanterar och planerar stads- och trafikmiljö, folkhälsa samt undervisning som rör barn och unga.

Talare från Trafikverket, kommuner, forskare och experter var på plats. Vi tog utgångspunkt i dagens trafiksäkerhetsläge för barn och unga och gick vidare med en spännande utblick mot Norge som idag är bäst i världen på trafiksäkerhet. Vi kikade på digitaliserings- och automatiseringsutvecklingen och framtidens resvanor och trender inom beteendepåverkan. Bland annat. 

Här hittar du presentationer från föreläsarna