Volvo/NTF Trafiksäkerhetsstipendium

Utbildningscentret Iran fick i samband med NTF Västs årsmöte den 25 mars motta stipendiet på 20 000 kronor. Ordförande Houshang Talebi fick ta emot diplom och blommor av Lotta Jakobsson, Volvo Cars och Abbas Zarrinpour, ordförande för NTF Väst.

Utbildningscentret Iran kommer att för stipendiet genomföra projektet Trafiksäkerhetsfrågor för invandrare. Syftet är att upplysa om dels de regler och normer som styr och präglar trafiksäkerheten i Sverige, dels att ge grundläggande kunskaper om hur man kan öka säkerheten såväl inne i bilen som ute i trafiken. Juryns motivering var:

"Trafikregler och trafiknormer är kulturbundna och för en globaliserad värld är arbetet med ökad trafiksäkerhet en viktig utmaning. Utbildningscentret Iran har tagit initiativ till att öka trafiksäkerheten för invandrare genom att sprida trafiksäkerhetskunskap till nyanlända i Sverige. Med trafiksäkerhetsstipendiet vill vi bidra till centrets fortsatta kunskapsspridning för ökad säkerhet såväl inne i bilen som ute i trafiken."


2014-03-26