Trafiksäkerhetsstjärnor prisas för starkt engagemang

Lars Hübbe Hübinette och Bengt Bengtsson får NTF:s förtjänsttecken för sina utmärkta insatser att öka trafiksäkerheten genom åren.

NTF:s förtjänsttecken delas ut till personer som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för trafiksäkerhet, och går i första hand till de som bidragit på frivillig och ideell grund, men kan även ges till personer som inom ramen för sin yrkesutövning gjort betydande insatser utöver vad som kan förväntas.

Det är NTF:s styrelse som beslutar vem som tilldelas utmärkelsen och nu har två av våra trafiksäkerhetsstjärnor tagit emot varsin medalj.

– Det känns jättebra. Trafiksäkerhet ligger mig nära om hjärtat och jag är glad över att få chansen att jobba med det. Jag är stolt att mitt arbete uppskattas, säger Hübbe.

– Ja det är fantastiskt hedrande, fortsätter Bengt. Har man jobbat med trafik och trafiksäkerhet i 50 år känns det väldigt trevligt att få en fin medalj.

Yrkesbakgrund inom tung trafik
Hübbe har bland annat hjälpt NTF med mätningar, varit rådgivare åt NTF Västs styrelse och arbetat för att öka synligheten för NTF genom både sina egna sociala medier och medverkan i traditionella medier. Bengt å sin sida har utöver att arbeta med mätningar även jobbat mot BVC:er och med gymnasieungdomar. Han är dessutom ordförande i NTF:s Äldreråd och sitter i valberedningen för NTF Västs styrelse. 

Både Hübbe och Bengt har under sitt yrkesverksamma liv arbetat med tung trafik, vilket också lagt grunden för deras engagemang för trafiksäkerhet. 

– Jag har jobbat med tung trafik stora delar av livet och sett faran av att inte sköta sig i trafiken. Jag tycker det är väldigt viktigt att jobba för att förändra folks attityder, säger Hübbe, vilket Bengt håller med om.

– När man kör mycket märker man att folk inte förstår sitt ansvar; håller inte hastighet, avstånd osv. Därför vill man bidra till att trafiksäkerheten blir bättre. Och det blir ju också bättre hela tiden!

 

Trafiksäkerhetsstjärnor prisas för starkt engagemang

2021-04-08