Tjocka kläder - sämre säkerhet?

Det är vinter och bilen är iskall på morgonen när det är dags att åka till förskolan. Självklart ska barnen ha på sig varma kläder. Men hur säkert är det egentligen att ha på sig en tjock jacka i bilen, och hur fungerar bältet då?

Det är vinter och bilen är iskall på morgonen när det är dags att åka till förskolan. Självklart ser man som förälder till att ha på barnen varma kläder. Men hur säkert är det egentligen att ha på sig en tjock jacka i bilen, och hur fungerar bältet då?

Vintertid får vi ofta frågan från föräldrar hur de ska göra när det är kallt och barnet ska åka bil i babyskydd eller bilbarnstol. En del har hört att man inte ska sätta på barnet tjocka kläder, då kommer bältet för långt från kroppen och skyddar sämre vid en krock – men hur ska det lilla barnet slippa frysa i bilen? Frågan diskuteras på flera håll i sociala medier och det går olika tankegångar kring vad som är bäst och vad vi på NTF egentligen anser.

I slutet av förra året visade ett amerikanskt test att barn i tjocka vinterkläder inte alls sitter fast i bältet i en bilbarnstol och att skyddet därför uteblir vid en krock. Folksam som forskar kring trafiksäkerhet upplevde att testresultaten överdrevs och gjorde därför ett liknande test. Forskarna kom inte fram till samma dramatiska effekter, men testet visade att det finns en riskökning och att det därför finns anledning att avråda från att ha tjocka vinterkläder på sig i bilen. Om bilbältet sitter löst utanpå vinterkläderna, blir det inte samma kontakt med kroppen vilket leder till större krockkrafter och större skaderisk.

Men både det amerikanska och det svenska testet gjordes på framåtvända bilbarnstolar. Hur ska man göra med det mindre barnet som sitter i babyskydd eller i en bakåtvänd bilbarnstol? Forskarna svarar att det troligen inte är av lika stor betydelse att ta av den tjocka jackan eller overallen vid bakåtvänt åkande - vid en frontal kollision spelar det ingen roll och krockkrafterna vid påkörning bakifrån är betydligt lägre så effekten blir inte lika stor. Men, de poängterar också att man i möjligaste mån ändå ska undvika tjocka kläder även för bakåtvänt åkande.

Med detta som bakgrund avråder därför vi från tjocka kläder oavsett om barnet åker framåt eller bakåt. Om man spänner fast barnet i såväl den bakåtvända som den framåtvända stolen med tjocka kläder trycks tyget ihop och det skapas ett utrymme mellan barnet och bältet. Krockkraften barnet utsätts för blir större om bilbältet sitter utanpå tjocka kläder, än om det sitter nära kroppen. Det finns en risk att bältet då inte kan uppnå optimal effekt vid en kollision.

Så, även om det inte finns krocktester gjorda på bakåtvänt åkande, är vår rekommendation att det alltid är bättre att sitta fast ordentligt. Lägg en filt över barnet istället, eller knäpp upp overall eller jacka och se till att bältet sitter riktigt över axlar och midja. Glöm inte att dessa råd även gäller för stora barn och vuxna.


2016-12-08