Svårt att hinna med trafikundervisning i skolan

Mer än var tredje lärare arbetar inte med trafik i undervisningen

Främsta anledningen är tidsbrist och att kunskapsområdet inte är prioriterat. Nästan hälften av lärarna upplever att de själva saknar kompetens inom området. Detta visar NTF Västs undersökning, i vilken 185 lärare har svarat på frågor om hur skolan arbetar med trafik i undervisningen.

- Attityder till trafik och trafiksäkerhet formas redan i tidig ålder. Därför är det viktigt att skolan ger alla barn förutsättningar att förstå vikten av ett trafiksäkert beteende, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

Varje år skadas tusentals barn och ungdomar i olika trafikmiljöer. Trafikolyckor är den vanligaste olyckstypen när det gäller dödsolyckor bland barn. Under åren 2008 och 2012 omkom 108 barn i trafiken.

- Vi ser att det är stora skillnader mellan hur olika skolor väljer att jobba med trafikfrågorna. Endast 20 procent av de tillfrågade lärarna uppgav att de jobbade mot dokumenterade mål. Mycket hänger på om det finns eldsjälar bland pedagogerna. Vi ser att skolan behöver stöttas inom detta område, säger Malin Lundgren.

Hur kan vi skapa en säkrare trafikvardag för barn och unga? Dessa frågor står i centrum när NTF Väst bjuder in till Barn, Liv och Trafik - en mötesplats för ca 200 forskare, politiker och tjänstemän med ansvar för trafik, samhällsplanering, skola och folkhälsa.

Tid och plats: tisdag 5 mars kl. 09.30–16.30, Lindholmen Science Park, Göteborg. Seminarier pågår under hela dagen, hela programmet presenteras på Till BarnLivTrafik Vi får bl a lyssna till:

Politiken i barnens tjänst
Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad

Barn till fots! Barns hållbara vardagsrörlighet
Maria Kylin, landskapsarkitekt och universitetslektor, SLU Alnarp
Catharina Sternudd, arkitekt och bitr. universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola

Trafiken i skolan – Läroplanen vs. verkligheten
Cecilia Friis, projektledare, NTF Väst

Trafiksäkerhet för unga – vems ansvar är det?
Nils Petter Gregersen, forskningsdirektör, VTI

Barn, buller, bostäder, bilar – hur bygger vi den bra staden?
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs Stad

  Rapport Trafiken i skolan

För mer information kontakta:
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, tel: 0709-96 76 16, e-post: malin.lundgren@ntf.se
www.ntf.se/vast/barnlivtrafik


NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 19 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast
Konferensen Barn, Liv och Trafik arrangeras i samarbete med Göteborgs Stad och SAFER.


2013-03-04