SPF Trafikkommitté fick stipendium

SPF Trafikkommitté (Sveriges Pensionärförbund) har tilldelats Volvo/NTF väst:s stipendium.

Gunnar Hindelius, Bengt Wolffram, Bengt Bengtsson, Stellan Dahlqvist och Lil Banås-Holmberg från SPF:s trafikkommitté tar emot Volvo-NTF väst stipendium ur Lotta Jakobsson, Volvo Cars, hand.

SPF Göteborgs Trafikkommitté fick i samband med NTF Västs årsmöte den 27 mars motta stipendiet på 25 000 kronor. Trafikkommittén har under flera år arrangerat välbesökta seminarier med inbjudna talare i ämnen som på olika sätt uppmuntrar äldres mobilitet och trafiksäkerhet. Juryns motivering var:

”SPF Göteborgs Trafikkommitté har tagit initiativ till att öka trafiksäkerheten för äldre genom att bl a arrangera kunskapshöjande seminarieverksamhet. Vi vill genom stipendiet ge möjlighet till att vidare utveckla informationsspridning och samverkan som kan leda till att färre äldre skadas i trafiken.”


2013-04-08