Seminarium Trafiksäkerhetsavtryck

Många organisationer arbetar idag med att anpassa sin verksamhet för att bidra till de globala målen enligt Agenda 2030. Klimatavtryck med CO2 utsläpp och arbetsmiljö är två områden som systematiskt följs upp och redovisas. Vad händer om man även följer upp sin organisations påverkan utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv?

Är din kommun nyfiken på hur man kan arbeta för att bidra till ett säkrare och mer hållbart transportsystem? Göteborgs stad och Partille kommun har medverkat i projektet Trafiksäkerhetsavtryck som genomförts i samarbete med SAFER, Sweco, DuWill AB och NTF Väst. Syftet med seminariet var att ge deltagarna inspiration, ny kunskap och möjlighet att vara med i samtalet om hur vi kan göra förbättringar tillsammans!


PROGRAM

  • Trafiksäkerhetsavtryck – kommunalt verktyg för att mäta bidrag till de Globala målen
    Tania Dukic Willstrand, DuWill AB och Magnus Hjälmdahl, Sweco
  • Hur kan forskningen stödja utvecklingen? Inbjudan till kompetensnätverk
    Malin Levin, Samverkansinspiratör SAFER
  • Två exempelkommuner – reflektion över projektresultatet
    Suzanne Andersson, Göteborgs Stad och Madelene Abu Izam, Partille kommun

Paneldiskussion och frågestund: Hur når vi ökad medvetenhet kring kommunernas samlade trafiksäkerhetsavtryck? Hur kan vi jobba vidare tillsammans?
Maria Krafft, Måldirektör Trafikverket, Prem Huq, Expert Sveriges Kommuner och Regioner, Stina Alexandersson, Trafikmiljöingenjör Halmstad Kommun
Samtalet modereras av Angela Aylward, NTF Väst. 

 

Seminariet har spelats in och kan ses nedan

 

 

Presentationerna kan laddas ner här:

Trafiksäkerhetsavtryck PPT 

Trafiksäkerhetsavtryck Göteborgs Stad

Trafiksäkerhetsavtryck Partille Kommun

Trafiksäkerhetsavtryck Tania Willstrand och Magnus Hjämdahl

 

 

 

Seminarium Trafiksäkerhetsavtryck

2022-03-04