Seminarium om Ung mobilitet

Resvanor, behov av mobilitet, inställning till körkort och attityder till beteenden i trafiken påverkas av både ålder, fas i livet och en föränderlig omvärld. Vad tycker och tänker ungdomar kring dessa frågor? Kan vi räkna med att dagens unga kommer att göra mer hållbara val i framtiden än tidigare generationer?

NTF Väst har med hjälp av Ungdomsbarometern och i samarbete med Halmstads kommun och SAFER genomfört en undersökning med ungdomar 15-24 år i Västsverige för att ta reda på just detta.


Bilen, bussen eller cykeln? Resultat från studien presenteras
Cecilia Friis, projektledare NTF Väst

Hur kan kommunens trafikplanering stimulera unga att resa säkert och miljövänligt?
Stina Alexandersson, trafikmiljöingenjör Halmstads kommun

Ungas beteende i trafiken – vad säger den senaste forskningen?
Anna Sjörs Dahlman, forskningsledare trafikantbeteende SAFER

Att möjliggöra för fler unga att välja hållbara transportmedel
Pontus Wallgren, forskare urban hållbar mobilitet, Chalmers

Paneldiskussion och frågestund
Moderator: Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst

 

TID: Torsdag 25 november kl. 09.00-11.15.
PLATS: SAFER, Lindholmen Science Park, Demostudion vån 2, Lindholmspiren 3A, Göteborg.


ANMÄLAN: via länk bit.ly/ungmobilitet
senast den 21 november.


Fri entré. Vi bjuder på fika i pausen. Antalet platser är begränsat, se till att säkra din plats redan idag!


Välkomna!

Seminarium om Ung mobilitet

2021-10-25