Sämre bilbältesanvändning i invandrartätt område

I Angered tar färre på sig bilbältet, jämfört med Askim. För 10:e året i rad har NTF Väst mätt bältesanvändningen i invandrartäta Angered och jämfört med Askim, som har jämförelsevis få invandrare. Resultatet visar på stora skillnader i hur man använder bilens viktiga skyddsutrustning.

- Här är en skillnad som måste uppmärksammas. Utrikes födda råkar tyvärr ut för trafikolyckor oftare än inrikes födda. Många kommer från länder där det inte finns någon tradition att utbilda i trafiksäkerhet. Därför finns ett stort behov av att vi informerar om dessa frågor, säger Shahla Alamshahi, projektledare på NTF Väst.

17 procent av förarna i Angered använde inte bilbälte. Motsvarande siffra för Askim är 7 procent. NTF Väst har mätt bältesanvändningen i de båda områdena under åren 2006 till 2015 och siffrorna redovisar den genomsnittliga bältesanvändningen över de tio åren.

- Vi vill att alla ska använda bälte. Men dessa siffror visar att det finns ett behov av att öka trafiksäkerheten för nya svenskar. Det krävs insatser för att förbättra bältesanvändningen, men det handlar även om att öka kunskapen kring hur barn åker säkert i bilen, säger Shahla Alamshahi, projektledare på NTF Väst.

Undersökningarna omfattar observationer av bältesanvändningen bland förare och passagerare i fler än 1000 fordon per år på vägsträckor i Angered och Askim med hastighet 50 km/tim.

För att öka kunskapen om trafiksäkert beteende och minska antalet trafikolyckor arrangerar NTF Väst Mångfald i trafiken den 14 oktober kl. 9.00-15.00 på Frölunda Kulturhus. Dagen är en mötesplats där nya svenskar får träffa myndigheter och organisationer som arbetar med trafik och trafiksäkerhet. Mer än 800 SFI-elever är hittills anmälda och tolkning sker på olika språk. Med sig från besöket får varje deltagare b.la en reflex, vilket är en viktig livförsäkring som de flesta besökare aldrig tidigare kommit i kontakt med.

Seminarier i programmet:
• Trafiksäkerhetsinformation från Polisen
• Västlänken - en ny tågtunnel under Göteborg
• Barns säkerhet i bil och säker cykling, NTF Väst
• Behöver du hjälp med att komma igång med att resa? Färdtjänsten
• Varför ska man försäkra bilen? Folksam
• Drömmer du om körkort? STR

Medverkande är Frölunda Kulturhus, STR, Västlänken, Polisen, Färdtjänsten, Folksam, Stora Holm Trafikövningsplats, ABF Göteborg, Hjärnkraft, Radiotorget och invandrarföreningar.

Mångfald i trafiken genomförs med stöd av Västra Götalandsregionen och Social Resursförvaltning Göteborgs Stad.

  Inbjudan till Mångfald i trafiken

För mer information kontakta
Shahla Alamshahi, projektledare Mångfald i trafiken, tel: 031-607887
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, tel: 0709-967616


NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 25 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast


2015-10-12