Tung trafik inblandad i många olyckor

Kan riskutbildning för yrkesförare påverka olycksstatistiken?

Yrkesförare måste genomgå Yrkesförarkompetensutbildning vart femte år. Men det finns inget krav på riskutbildning. Kan en sådan utbildning bidra till att minska olycksrisken på vägarna?

Denna fråga var huvudfokus när vi under oktober genomförde projektet Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon ute på Stora Holm Trafikövningsplats - en utbildning med fokus på just risker i trafiken. Projektet, som vi tidigare berättat om här, är ett samarbete med Sveriges Åkeriföretag och VTI och finansieras med bidrag från Skyltfonden. Bakgrunden till projektet är den senaste tidens utveckling av den tunga trafiken på våra vägar. Den tunga fordonen har blivit allt fler och olycksutvecklingen går i en negativ riktning. Detta gör det angeläget för alla oss som arbetar mot Nollvisionens mål, att bidra med åtgärder som förhoppningsvis kan minska riskerna och olyckorna. Syftet med detta projekt är att undersöka hur utbildning påverkar den egna riskmedvetenheten och om det i sin tur leder till reflektion över den egna attityden och beteendet.

Projektet vände sig till de som kör tunga fordon i tjänsten och intresset för att delta var stort. Mängder av förare från stora åkerier hörde av sig och ville vara med och vi kunde till slut ta emot ett tjugotal yrkeschaufförer som delades upp för att under två heldagar genomgå utbildning med både teoretiska och praktiska moment som bland annat trötthet, distraktion, förarbeteende och hastighetens betydelse. Samtliga deltagare fick innan utbildningen svara på en enkät, de observerades under utbildningen och fick efter genomförd utbildning svara på ytterligare frågor.

Resultaten är nu under bearbetning och kommer att presenteras i en rapport inom kort.

Kan riskutbildning för yrkesförare påverka olycksstatistiken?

2019-10-30