LIV OCH TRAFIK-PODDEN

Poddsatsning: Trafiksäkerhet och de Globala målen

Det är mindre än tio år kvar till 2030 då vi enligt FN bland annat ska ha utrotat extrem fattigdom och löst klimatfrågan. Detta ska uppnås genom de Globala målen, FN:s mest ambitiösa hållbarhetsmål någonsin, där trafiksäkerhet för första gången ingår. För att öka kunskapen om trafiksäkerhetens roll i ett rättvist och hållbart samhälle inleder Liv och Trafik-podden en satsning på just trafiksäkerhet och de Globala målen med start den 19 februari.

2015 antog FN:s medlemsländer en ny agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030, som innebär att vi till 2030 ska ha uppnått fyra övergripande mål:
- Avskaffa extrem fattigdom
- Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
- Främja fred och rättvisa
- Lösa klimatkrisen

För att nå dit krävs åtgärder inom en rad olika områden som rör alltifrån hälsa och utbildning, till jämlikhet, klimat och infrastruktur. Dessa åtgärder formuleras i de 17 globala målen som utgör Agenda 2030, där trafiksäkerhet för första gången ingår som ett delmål. Men vilken roll spelar egentligen trafiksäkerhet i ett hållbart samhälle? Och hur ser samspelet mellan trafiksäkerhet och övriga globala mål ut?

De frågorna hoppas vi besvara genom vårens temasatsning på trafiksäkerhet och de Globala målen.

Nollvisionens fader inleder poddsatsningen

Startskottet för serien blir årsdagen för den tredje globala trafiksäkerhetskonferensen som anordnades i Stockholm 2020. Där presenterade en grupp internationella experter, under ledning av nollvisionens fader Claes Tingvall, nio rekommendationer för hur man ska arbeta med trafiksäkerhet inom ramen för de Globala målen.

Första avsnittet gästas av just Claes Tingvall som ger oss en djupare förståelse för de Gobala målen, varför trafiksäkerheten har lyfts in av FN och och vilken roll trafiksäkerheten har för ett hållbart samhälle.

Varannan vecka kommer vi släppa ett nytt avsnitt som på olika sätt berör trafiksäkerhet och de Globala målen.

God lyssning!

 

Podden hittar du här.

Poddsatsning: Trafiksäkerhet och de Globala målen

2021-02-17