Nu börjar skolan – många förare struntar i 30-gränsen

Alla barn har rätt till en säker trafikmiljö, men mer än varannan förare struntar i 30-skylten utanför skolorna. 52 procent av alla fordon som passerade skolorna kör fortare än tillåten hastighet. Av lastbilarna var det hela 59 procent som körde för fort. Det visar resultatet av NTF Västs årliga undersökning av respekten för hastighetsgränsen utanför skolorna i Västsverige.

- Att sänka farten till 30 km/h förlänger restiden med några sekunder, men kan vara helt avgörande om olyckan är framme, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst. Det är bekymmersamt att vi fått en ökning av andelen fortkörare bland lastbilsförare. Olyckor med tunga fordon får ofta allvarligare konsekvenser.

Hela 16 procent av lastbilarna körde fortare än 40 km/h. Fyra av tio bussar, 39 procent, som passerade skolorna kör fortare än 30 km/h och sex procent av dessa fortare än 40 km/h.

Vid årets mätning var andelen fortkörare högst vid Hällesåkersskolan i Mölndal där 80 procent inte respekterade 30-skylten. Vid Himlaskolan i Ale och Asklanda skola i Vårgårda kör 79 procent för fort. Vid ytterligare sju skolor var andelen fortkörare över 70 procent. Högsta hastigheten vid årets mätning, 84 km/tim, uppmättes på en personbil utanför Hyssnaskolan i Marks kommun

- Barn kan inte förväntas uppträda som vuxna. De kan ha svårt att uppfatta att bilar kommer från olika håll och de har även svårt att bedöma hur fort fordonen kör. Därför är det viktigt att man håller hastigheten och är extra uppmärksam i dessa miljöer säger Malin Lundgren.

Under vecka 34 stärker Polisen sin hastighetsövervakning utanför skolorna i samband med skolstarten.

NTF Väst har sedan 1997 varje år mätt hastigheten utanför skolorna i Västsverige.
I årets undersökning har vi kontrollerat hastigheten på över 7000 fordon utanför 60 skolor i 16 kommuner.

Rapporten med samtliga resultat för 2013 finns på www.ntf.se/vast

För ytterligare information kontakta:
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, 0709-967616 eller malin.lundgren@ntf.se
Cecilia Friis, projektledare NTF Väst, 0768-110806 eller cecilia.friis@ntf.se

  Hela 30-rapporten i PDF-format

---
Fakta om hastighet

Hastigheten i kollisionsögonblicket är helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Skillnaden i hastighet mellan 30 och 50 km/h är till synes ”bara” 20 km/h, men konsekvenserna är desto större. Om någon kliver ut 15 meter framför bilen, till exempel framför en buss som står vid hållplatsen, hinner föraren sannolikt stanna om hastigheten är 30 km/h. När hastigheten istället är 50 km/h hinner föraren inte ens påbörja inbromsningen utan kör på den gående i full fart. Det innebär en markant ökad risk att dö för den som blir påkörd.

Fakta om barn i trafiken
• Barn leker och leken kan vara så uppslukande att verkligheten inte får plats.
• Barn har svårt att förutse andras beteenden. De kan inse att det finns trafikregler, men inte vilken roll de själva har.
• Barn ser inte helheten. Det är inte ens säkert att de uppfattar att det kommer bilar från olika håll, än mindre hur fort de kör.
• Barn lever här och nu. Att dessutom hålla koll på trafiken är svårt. Först i tio- till tolvårsåldern klarar de cykling i måttlig trafik.
• Barn ser och syns sämre. Deras vidvinkelseende är inte fullt utvecklat. Och de syns inte bakom häckar, bilar och staket vid vägen.
• Barn hör annorlunda. Kommer bilen närmare eller är den på väg bort? När barnen är fullt upptagna i sin lek kanske de inte ens hör om man ropar ”Akta dig!”.


NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 19 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast


2013-08-15