Så många använder cykelhjälm - stora skillnader i Väst

Allt fler använder cykelhjälm och för första gången sedan NTF började genomföra nationella mätningar använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. Men i västra Sverige är det stora skillnader i hjälmanvändning mellan olika kommuner.

NTF:s cykel- och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för nionde året i rad i samtliga svenska kommuner. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. I område Väst ligger hjälmanvändning bland vuxna och barn på 62 procent för cyklister – en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2019. Även Halland ligger över rikssnittet med 56 procent, vilket är en ökning på fyra procentenheter jämfört med 2019.

Bland mopedister i både Väst och Halland ligger hjälmanvändningen på 98 procent för 2020.

– Det är jättebra att cykelhjälmsanvändningen ökar. Cykling är ett bra alternativ för att hålla fysisk distansering i pandemitider och då är det också otroligt glädjande att se att många använder cykelhjälm. Samtidigt har vi en bit kvar till det nationella målet på 70 procent för både barn och vuxna, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst.

Västsvenska barn över rikssnittet
Bland barn i område Väst och Halland ligger hjälmanvändningen en bra bit över rikssnittet. 76 procent av alla cyklande barn i Väst använder hjälm respektive 73 procent i Halland. I landet i stort ligger siffran på 62 procent.

– Det är oerhört viktigt att barn använder cykelhjälm. Många barn cyklar till och från skolan och hjälm är ett måste för att skapa en säker skolväg, säger Lena Karlsson.

Stora skillnader mellan kommunerna
Trots att hjälmanvändningen på både cykel och moped ökar generellt så finns det skillnader mellan kommuner i västra Sverige. I Göteborg och Halmstad använder 62 respektive 63 procent av alla cyklister hjälm. I Alingsås, Hylte och Öckerö ligger den totala hjälmanvändningen mellan 32 - 38 procent.

– Det är svårt att säga vad skillnaden i hjälmanvändning beror på men vi ser att hjälmanvändning är högre i städer än på landsbygd. Sannolikt är den upplevda risken större där det finns fler bilar och tät trafik. Men den vanligaste cykelolyckan är singelolyckan och det är lika farligt att cykla omkull på landet som i stan, säger Lena Karlsson.

Så många använder cykelhjälm - stora skillnader i Väst

2020-10-14