NTF Väst möter AstraZeneca för en cykelvaneundersökning

Vad tycker AstraZenecas medarbetare i Mölndal om sina möjligheter att cykla till arbetet? Underlättar arbetsgivaren med cykelparkeringar och omklädningsrum? Har Mölndals stad god drift och planering av kommunens cykelbanor? Det var några av frågorna som ställdes i NTF:s enkät om cykelvanor.

Enkäten besvarades av cirka 350 medarbetare under lunchtimmarna en måndag i oktober 2013. AstraZenecas egna cykelinspiratörer deltog och bidrog med dialog kring cyklande och cykelkartor över staden. Undersökningen är en del i ett nationellt NTF projekt som syftar till att uppmuntra fler säkra cykelresor till arbetsplatsen. Enkätsvaren tillsammans med förslag på förbättringsområden kommer att delges både arbetsplatsen och Mölndals stads trafikkontor senare i höst.


2013-10-18