Riskutbildning för A-traktorförare

"Det är många som trimmar och kör för fort"

Krav på bälte och vinterdäck, men också mer fokus på risker i AM-utbildningen. Det är några av Transportstyrelsen förslag för att öka säkerheten för A-traktorförare som presenterades den 1 november. Samma dag genomförde NTF en riskutbildning för just A-traktorförare med syfte att förbättra den nuvarande utbildningen för AM-körkort.

– Det var ju väldigt roligt men också lite pirrigt. Man kör ju på halt underlag med ganska dåliga däck så man har inte så bra kontroll på bilen, säger 15-årige Jakob från Torslanda.

Han är en av sju ungdomar som samlats på Stora Holm Trafikövningsplats en tisdagsmorgon under höstlovet för att delta i en riskutbildning. Sedan Transportstyrelsen 2020 gjorde det lättare att bygga om en vanlig personbil till A-traktor har antalet A-traktorer på vägarna fördubblats. Samtidigt har antalet olyckor ökat drastiskt de senaste åren. 

– Jag tror att det är för att folk trimmar sina A-traktorer, de tycker det går för långsamt med 30 km/h men kan inte hantera hastigheten, säger Jakob, och 15-åriga Elin från Kungälv håller med.

– Det är många som trimmar och kör för fort. Jag skulle säga att hälften av dem inte heller använder bälte, säger Elin. 

Forskningsprojekt ser över AM-utbildning
Den 1 november presenterade Transportstyrelsen sin översyn av nuvarande regler för A-traktorer, och föreslog bland annat krav på bilbälte och vinterdäck, en regelskärpning för att förhindra manipulering men också en förbättring av utbildningen. NTF Västs riskutbildning för A-traktorförare på Stora Holm Trafikövningsplats i Göteborg är en del i ett forskningsprojekt som leds av VTI med syfte att undersöka möjliga förbättringar av den nuvarande AM-utbildningen och öka trafiksäkerheten för unga förare.

– För att få köra A-traktor behöver man AM-körkort och för detta krävs endast 12 timmars utbildning. Den körträning som ingår sker på tvåhjulig moped och det är ju något helt annat än att framföra ett fyrhjuligt fordon. Projektet är tänkt att resultera i ett underlag till Transportstyrelsens översyn av nuvarande utbildning, säger Helena Selander, forskare på VTI.

Kan bli nya regler för A-traktorer
Dagens utbildning är enbart anpassad för moped vilket nu kan komma att ändras till följd av Transportstyrelsens förslag. Det är något som Malin Lundgren, verksamhetschef för NTF Väst, är positiv till.  

– Vi välkomnar Transportstyrelsens förslag. Det innehåller flera viktiga förändringar som förhoppningsvis ska leda till att minska antalet olyckor och mildra konsekvenserna i de fall olyckor ändå inträffar. Att det nu är ett tydligt krav på att använda bilbälte känns oerhört viktigt, och det är även positivt att utbildningen får ökat fokus på risker och anpassas till körning på fyrhjuliga fordon. 

–Hur detta ska ske vet vi ju ännu inget om, men vi ser gärna att man inför någon form av riskutbildning med praktiska inslag liknande den som man idag har för att få ta B-körkort, säger Malin Lundgren. 

Riskutbildning på Stora Holm Trafikövningsplats

De unga A-traktorförarna som under höstlovet utbildas på Stora Holm Trafikövningsplats får göra praktiska körövningar på både på halt och strävt underlag, vilket varvas med teori och diskussioner. I riskutbildningen ingår också besök i säkerhetshall där deltagarna bl a får uppleva effekten av bilbälte.

–Det känns värdefullt att vara delaktiga i VTI:s forskningsprojekt. Vi tror att ökad kunskap och möjlighet att reflektera över riskfyllda situationer kan leda till att minska allvarliga olyckor. Det handlar ju både om de unga förarna själva, kompisar som är passagerare och andra som de möter ute på vägarna, säger Malin Lundgren, verksamhetschef på NTF Väst.

 

Mer info om A-traktorer hittar du här: https://ntf.se/konsumentupplysning/mopeder/a-traktor/

 

 

"Det är många som trimmar och kör för fort"

2022-12-08