Normala förare – finns de?

Vad är en normal, vanlig förare? Vi har alla olika ålder och haft körkort olika länge. Dessutom varierar vår erfarenhet av bilkörning och inte minst vårt teknikintresse. Även vårt mentala tillstånd som exempelvis trötthet, stress och distraktion skiftar från gång till gång vi sätter oss i bilen.

NTF Väst hade bjudit in tre experter från forskningscentrumet SAFER att belysa hur personlighet och erfarenhet påverkar bilkörning. Drygt 70 personer medverkade på seminariet den 22 april och de fick reflektera kring vilken förartyp de tillhör. Den yngre teknikintresserade, den äldre eller den kicksökande? Ämnet engagerade och frågorna från publiken var många.

Medverkande var:
CHRISTINA STAVE, VTI - Förstår och använder föraren ny teknik i bilar?
TANIA DUKIC, VTI Den äldre förarens vardag

STAFFAN DAVIDSSON, Volvo Personvagnar - Hur påverkar personlighet bilkörning?

Ta gärna del av föreläsarnas presentationer!

  Förstår och använder föraren ny teknik i bilar - Stave

  Den äldre förarens vardag - Dukic

  Hur påverkar personlighet bilkörning - Davidsson2013-04-23