Inledare: Skolstart men redan underkänt för bilisterna utanför skolan

”Han skulle inte kunna göra en geting förnär, men ändå skall han snart döda ett barn.” Meningen är ett utdrag ur novellen Att döda ett barn som Stig Dagerman skrev 1948. Det var ett beställningsjobb från NTF som med skönlitterära medel ville få ner hastigheten i trafiken. Novellen är lika aktuell idag som då.

Fortfarande dör barn i trafiken. Barn kommer alltid att vara lika oskyldiga som aningslösa och det vet varje bilförare. Ändå väljer varannan bilförare att inte respektera hastighetsbegränsningen utanför skolor. Ofta är bilföraren förälder till ett barn på skolan.

NTF Västs årliga undersökning av respekten för hastighetsgränsen utanför skolorna i Västsverige visar att vid två av tre skolor kör hälften av bilisterna för fort och mer än var tionde kör fortare än 40 km/h. Den högsta andelen fortkörare uppmättes vid Öxabäckskolan i Mark där hela 88 procent inte respekterade 30-skylten. Vid Brattåsskolan i Mölndal körde 82 procent för fort och vid Sandhultskolan i Borås var andelen fortkörare 80 procent.

SKL:s undersökning Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? (2013) visar att rektorer anser att skjutsande föräldrar har blivit den största trafikfaran. Stressade, fortkörande föräldrar är måna om sitt eget barns säkerhet, men hur är det med alla andras barn? Ju fler som kör sina barn till skolan, desto mer trafik och trafiksäkerhetsrisker uppstår. Skjutsandet tronar som symbol för en missriktad omsorg, där barnet blivit en del av den vuxnes vanebilism. Den vanligaste anledningen till skjutsandet är att vägen anses för farlig och att skjutsandet behövs för att få ihop livspusslet.

Föräldrar är ansvariga för sina barns trafiksäkerhet, men nog finns det mer hälsosamma sätt än ökat bilåkande. Ett exempel är ”vandrande/cyklande skolbussar” där föräldrar turas om att följa/cykla med en grupp barn till och från skolan. Effekten blir mindre trafik, barnen får ökad vardagsrörlighet och en tryggare skolväg. Dessutom behöver jag som förälder inte längre ansvara för transporten varje dag när jag samarbetar med andra föräldrar. En win-win situation för alla således, där skolan skulle kunna hjälpa till på traven genom att sammankalla till en inspirationskväll för fler ”vandrande skolbussar”.

För den som fortfarande tänker köra för fort utanför skolan kanske Stig Dagermans ord kan klistras fast på bilens instrumentpanel… ”Han skulle inte kunna göra en geting förnär, men ändå skall han snart döda ett barn” som en påminnelse om att alltid hålla hastighetsbegränsningen. Den värsta tänkbara olyckan kan hända vem som helst. Den kan hända dig och när det har hänt är det försent att skynda till arbetet, försent att lägga livspusslet. För sent att ställa till rätta.

NTF Väst – för allas rätt till en säker trafik

PS. Se gärna Alexander Skarsgårds filmatisering av Att döda ett barn. Det tar bara 7 minuter.

Se filmen


2014-08-14