Väst

Inbjudan till Barn, Liv och Trafik 7 mars!

Förstå framtiden först! Välkommen till en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barn och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön.

Förstå framtiden först! Välkommen till en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barn och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön.

Konferensen startar kl 9.30 och du får bland annat ta del av infrastrukturminister Anna Johanssons tankar om omtaget av Nollvisionen, Maria Krafft berättar om Nollvisionen ur ett barnperspektiv, trafikingenjör Christina Levring Jakobsen från Danmark talar om cykelkunskap i skolan och Cristofer Englund, som är forskningsledare på Swedish Victoria ICT, funderar kring om automatiserade fordon kan lösa både livspussel och trafikplanering. Vi får också lyssna på Ursula Eriksson, trafiksäkerhetsstrateg hos Polisen och ta del av ett projekt i Luleå kommun där man arbetat med aktivare skoltransporter genom gamification.

Konferensen som hålls på Lindholmen Science Park i Göteborg är en mötesplats för dig som hanterar och planerar stads- och trafikmiljö, folkhälsa samt undervisning som rör barn och ungdomar.

Anmäl dig innan 27 januari för ett rabatterat pris!

Anmäl dig här >> Anmälan Barn, Liv och Trafik 2017

Fullständigt program hitta du här > Program


2017-01-17