Höga hastigheter, lösgrus och ovana bilförare farligt för MC-åkare

Våren har varit ovanligt tidig i år, och allt fler motorcyklar syns på våra vägar. I april ökar antalet dödade och svårt skadade. En genomgång av de senaste fem årens statistik visar att singelolyckorna är något mer vanliga i april än under resten av året.

Höga hastigheter gör att olyckor ofta leder till svåra konsekvenser, varför det är viktigt att alltid anpassa farten oavsett gällande hastighetsbegränsning. Under 2009-2013 dog och skadades svårt drygt 1 500 motorcyklister. Andelen singelolyckor var cirka 57 procent. Flertalet olyckor sker under april-september. NTF:s genomläsning av olycksbeskrivningarna för april 2009-2013 i Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA visar att höga hastigheter och lösgrus, som vinterväghållaren inte sopat bort, påfallande ofta verkar vara problemet.

- Om alla följde hastighetsgränserna skulle dödsfallen i trafiken minska avsevärt. För oskyddade trafikanter, så som motorcyklister, är det extra viktigt att hålla hastigheten. Samtidigt uppmanar jag väghållarna att så fort som möjligt samla upp allt grus, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

Sveriges MotorCyklister (SMC) erfar att ovana eller ”rostiga” förare med bland annat bristande broms- och kurvteknik och ett passivt körsätt bidrar till olyckorna:

- SMC Väst, uppmanar alla motorcyklister att fortbilda sig och köra aktivt , det vill säga att köra med framförhållning och riskmedvetenhet. Samtidigt uppmanar jag andra trafikanter att ”Se oss” motorcyklister, säger Jan Rickardsson, ordförande i SMC Väst.
Under kommande vecka (v16) har Polisen insatsvecka med särskilt fokus på hastighet för såväl motorcyklister som andra fordonsförare.

- Vi kommer att notera hastighetsöverträdelser och göra flygande inspektioner på i synnerhet olycksdrabbade sträckor vid hastigheter om 60-70-80 km/h. Marginalen för hastighetsöverträdelser skärps och vi kommer att notera hastighetsöverträdelser redan från 6 km/h, vilket är en tydlig signal om minskad tolerans för hastighetsöverträdelser, säger Mats Berndtzon vid Trafikpolisen i Västra Götaland, som är ansvarig för insatsveckan.

För mer information kontakta:
Angela Aylward, projektledare Insatsveckan NTF Väst, 0702-652260, angela.aylward@ntf.se
Jan Rickardsson, ordförande SMC Västra Götaland, tfn 0705-695 231

NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 25 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast

SMC är en demokratisk, allmännyttig och ideell organisation som drivs utan vinstintresse. SMC skall verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert samhälle. www.svmc.se/vastragotaland


2014-04-11