Halkdag för asylsökande

NTF Väst arrangerade den 29 november tillsammans med stora Holms Trafikövningsplats en halvdagsutbildning för asylsökande. Utbildningen är ett pilotprojekt (finansierat av Länsstyrelsen) med syfte att informera om riskerna i trafiken. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen.

Utbildningen bestod av en teoridel och en praktikdel. I teoridelen gick Angela Aylward projektledare NTF väst och Joakim Bruhn, utbildningsansvarig Stora Holm Trafikövningsplats igenom:

  • Barn i bil, vikten av att barn sitter bakåtvända i bilbarnstolar
  • Vikten av att använda bilbälte. Med hjälp av krocksläde och voltbil fick deltagarna prova att krocka och volta för att känna hur bältet skyddar dem. 
  • Information om däck, viltolyckor, hastighet, kraschfast samt halt väglag

Genom att köra på halkbanan fick deltagarna erfarenhet av att köra och manövrera bil på halt väglag i olika hastigheter.

  - Läraren var bra på att lyssna och gav individuell hjälp, en bra erfarenhet och mycket roligt, säger en av deltagarna.

  - Vi är jätteglada att kunna anordna det här pilotprojektet. Förutom att deltagarna fått prova att köra under utmanande väderförhållanden så har de fått en medvetenhet om den svenska Nollvisionen i trafiken. Vi tror att denna insats för asylsökande skapar goda förutsättningar för trafiksäkert beteende, samtidigt som det stärker integrationen i ett tidigt skede, säger Angela Aylward, projektledare.

 

 

Halkdag för asylsökande

2021-11-30