Fler döda 1-åringar i Tyskland

Barn i Sverige har åkt säkert sedan 1968. Lotta Jakobsson, säkerhetsexpert på Volvo PV, är glad att de flesta föräldrar inte lockats att vända barnstolarna framåt för de små barnen. I Tyskland, där man vänder stolarna framåt redan vid 1 års ålder, finns däremot en tydlig ökning av döda 1-åringar.

Bilbarnstolen föddes i Västsverige av trafiksäkerhetsforskare och läkare Bertil Aldman på Chalmers. Första stolen provades på Volvos krockbana 1964 och presenterades på en internationell säkerhetskonferens samma år. Denna bilbarnstol, som var utvecklad för att skydda barnen, var bakåtvänd! Detta var ingen slump. Inspirerad av hur astronauter satt när de skickades iväg förstod professor Aldman att för att skydda nacken hos de små barnen vid de allvarligaste krockarna (frontalkollisioner) behövde man breda ut krafterna över rygg och huvud. Vilket endast kan göras om barnen vänds bakåt.

Sedan 1968 har barn i Sverige kunnat åka i säkra bilbarnstolar, även om det dröjde tio år innan de något större barnen fick optimalt skydd (också det en västsvensk uppfinning). 1978 introducerades världens första bilbälteskudde – av Volvo. Under 70-talet genomfördes informationskampanjer, bälteslag infördes i baksätet och svenska säkerhetsaktörer agiterade med enad röst. Detta ledde till att 80 procent av alla barn åkte fastspända på mitten av 80-talet, jämfört med 20 procent 10 år tidigare. Under samma period minskade antalet omkomna barn i bil med cirka 35 procent.


Sverige är fortfarande ett föregångsland avseende barn i bil. För de allra flesta är det en självklarhet att använda skyddssystem och till skillnad från övriga länder har vi inte lockats att vända våra barnstolar framåt för de små barnen utan fortsätter att ge dem optimalt skydd. Det vill säga bakåtvänt så länge som möjligt men minst till 3-4 års ålder. I Tyskland, där de vänder sina stolar framåt vid 1 års ålder, ser vi en tydlig ökning av döda 1-åringar – helt i onödan!


Jag är stolt över vårt svenska arv och arbetar nationellt och internationellt i andan att göra det ännu säkrare för barn i bil. Internationellt är det en fråga om att överföra det svenska tankesättet och att förenkla för alla. I Sverige handlar det om att upprätthålla vår höga standard och användning av bakåtvända barnstolar samt att underlätta för de större barnen att fortsätta färdas så säkert som möjligt. Information är jätteviktigt – det föds ju nya föräldrar kontinuerligt.

Lotta Jakobsson

Säkerhetsexpert på Volvo PV, Adjungerad Professor på Chalmers, Ordförande i barnsäkerhetsgruppen inom ISO, Forskningsledare på SAFER.


2014-03-24