Ett viktigt steg mot ökad helhetssyn på barn och ungas säkerhet!

Tack alla föreläsare och deltagare som gjorde Barn, Liv och Trafik 2014 till en inspirerande dag om hur vi tillsammans kan skapa en hållbar och säker uppväxt för barn och unga!

150 personer från hela Sverige samt våra grannländer Norge och Danmark slöt upp den 6 mars när NTF Väst för tredje året i rad arrangerade heldagskonferensen Barn, Liv och Trafik. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt jobbar med frågor som rör trafikmiljö, stadsbyggnad och folkhälsa.

Ett innehållsrikt program med föredragningar och korta presentationer varvades med frågor, workshops och diskussioner. Konferensen tog avstamp i hållbar och trafiksäker uppväxt. Hur kan vår trafikvardag se ut år 2030? Vad behöver vi planera för? Vi fick möta sjundeklassare som presenterade sina visioner för framtidens trafik. Detta följdes av ett föredrag om den tänkande människan som en bortglömd del av trafiksäkerhetsarbetet.

Vi fick ta del av hur Trygg Trafikk i Norge arbetar med trafikfrågorna som en del i skolans läroplan. Förmiddagen avrundades med en livlig paneldiskussion där bl a Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman medverkade.

Vidare i programmet belystes ”Cities for children” där GEHL arkitekter från Köpenhamn berättade om hur tillfälliga förändringar i stadsrummet kan vara ett verktyg för delaktighet och förändrade beteenden. Vi fick en inblick i hur man kan arbeta med handboken ”Trafiksäkra staden” med fokus på barn och unga samt goda exempel på samarbeten mellan stora och små kommuner. Deltagarna kunde också delta i workshop och testa på verktyg för att arbeta med barnkonsekvensanalys.

Pauserna blev tillfällen för mingel och nätverkande. Flera av deltagarna passade även på att testa Stora Holms och NTF Västs ”krockvåg” som visar hur mycket hastigheten påverkar vikten på lösa föremål i en bil vid en krock.

Barn, Liv och Trafik har under dagen identifierat viktiga frågor, fångat aktuell forskning samt spridit goda exempel. Vi hoppas att detta ska bidra till att stärka samverkan och att arbetet med att skapa en säkrare och tryggare trafikvardag för barn och unga kan utvecklas vidare.

presentationer från året Barn


2014-03-07