Ökad användning av cykelhjälm i väst

Ungefär fyra av tio vuxna i Sverige använder hjälm när de cyklar. Men cyklisterna i Göteborgsregionen är flitigare än så. Här har varannan cyklist hjälmen på sig.

NTF:s årliga cykelhjälmsmätning visar att användningen av cykelhjälm i väst har ökat. Mätningen består av över 100 000 observationer i hela landet och genomförs i samtliga län. De nationella resultaten visar att användningen av cykelhjälm i Sverige har gått upp med två procentenheter sedan förra årets mätning. I kommunerna i väst och i Halland visar ökningen på fyra procentenheter.

Att andelen transporter med cykel ökar är positivt ur flera dimensioner. Om fler väljer att cykla året runt så gynnar det miljön, hälsan och minskar trängseln i trafiken. Samtidigt får det inte vara på bekostnad av fler dödade och allvarligt skadade. Singelolyckorna står för cirka 80 procent av samtliga allvarligt skadade på cykel. Under 2017 dog 26 cyklister i trafiken. Cirka 2000 skadades allvarligt och 240 skadades mycket allvarligt. En ökad cykelhjälmsanvändning har störst effekt inom gruppen mycket allvarligt skadade.

- Förra året presenterade Regeringen sin cykelstrategi och sköt till medel för insatser för att både öka cyklandet och göra cyklandet säkrare. Även om det är för tidigt att uttala sig om effekterna så är det glädjande att vi numera pratar om cykelhjälmen igen och att det är många som gjort betydande insatser det senaste året för ökad hjälmanvändning, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Användningen bland barn under 15 år, som omfattas av cykelhjälmslagen, är högre än bland vuxna men långt ifrån alla barn använder hjälm. Nationellt använder 58 procent hjälm vilket är samma resultat som förra året. Även här visar resultaten i väst på högre siffror. I Halland har användningen gått upp från 59 till 64 procent och i kommunerna i Västra Götalandsregionen ser vi en ökning från 66 till 70 procent.

För att det ska vara enkelt och säkert att cykla under höst- och vintertid behövs en effektiv lövupptagning, snöröjning och halkbekämpning för cyklister. För cyklisten finns det även bra cykelutrustning som gör cyklingen bekvämare och säkrare under hösten och vintern.

- Hjälmen är lika viktig oavsett årstid men den kan vara lite svårare att använda när det börjar bli kallt och man behöver en mössa under. En vindtät mössa tillsammans med en ventilerad hjälm fungerar ofta bra men tänk på att justera hjälmen så den sitter stadigt. När hösten och vintern kommer är däckens friktion mot körbanor med fuktiga löv och isbildning sämre, då kan det vara bra med dubbdäck på cykeln. Se till att synas ordentligt med reflexer och fungerande lyktor nu när det blir allt mörkare ute, säger Marie Nordén.

Ökad användning av cykelhjälm i väst

2018-11-01