CHAHAR SHANBEH SORI

Den 19 mars firar iranier Eldfesten ”CHAHAR SHANBEH SORI” inför det iranska nyåret i centrala Göteborg på Heden.

Antalet med människor med annat ursprung än svenska har ökat och intresset för deras kultur och historia är stor hos svenskar. Eldfesten som är en av världens äldsta traditioner (minst 3000 år gammal) är ett bra exempel på ett intressant evenemang som ordnas av iranier i Göteborg. Eldfesten är ett vällkänt evenemang i Göteborg och är intressant för många. Utöver iranier, kurder, balucher och azerier som är vana att fira Eldfesten deltar folk med andra bakgrunder också bl.a. svenskar. Fler än 10 000 människor förväntas delta i Eldfesten i Göteborgs.
Vi från NTF Väst har deltagit i flera år i iranska Eldfesten i Göteborg med trafiksäkerhets informationer. Vi vill uppmärksamma besökaren på olika trafiksäkerhets frågor genom att t.ex. ordna utställning med bilbarnstolar, dela ut trafiksäkerhetsinformation och ordna frågetävling. Frågetävlingen gäller om t.ex. hastighet, barnssäkerhet i bilen, bilbältesanvändning, cykel och cykelhjälm. Informationen delas ut på svenska, persiska och några andra språk också.
Syftet är att nå flera personer med olika backgrund med trafiksäkerhetsfrågor och vecka deras intresse för trafiksäkerhetsarbete.
Årets Eldfest kommer ordnas på Heden på tisdag den 19 mars.


2013-03-18