NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

NTF lanserar nu certifieringsutbildningen Säker cykling som riktar sig till cykelhandlare i hela landet. Syftet är att underlätta för konsumenter att välja de mest trafiksäkra produkterna och genom cykelhandlarna kunna få information om hur cyklingen görs så säker som möjligt. Utbildningen har tagits fram tillsammans med branschexperter och faktagranskats av trafiksäkerhetsforskare.

Sverige har en ambitiös och utmanande vision om att få ner antalet som dödas och skadas allvarligt i trafiken till så nära noll som möjligt. 2019 var ett rekordår sett ur trafiksäkerhetssynpunkt, med det lägsta antalet omkomna sedan Nollvisionens början. 221 personer miste livet i trafiken förra året och 3 850 skadades allvarligt. Man kan se en minskning av antalet mycket allvarligt skadade inom de flesta trafikantkategorier, förutom bland cyklister där antal som skadas mycket allvarligt ligger på i princip samma nivå som för 10 år sedan. Olyckor på cykel står för ungefär hälften av alla olyckor med allvarliga eller mycket allvarliga skador som följd.

En kunnig och säkerhetsmedveten cykelhandel har stora förutsättningar att bidra till Nollvisionen genom god konsumentinformation kring säker cykling. Det handlar bland annat om cykeln som ett säkert fordon med till exempel rätt belysning, bra däck och effektiva bromsar, men också om säker cykling genom kunskap om trafikregler och vad man ska tänka på vid inköp av cykelhjälm.

 

- Vi är många som är överens om att en ökad cykling är positivt för ett mer hållbart samhälle men cyklingen måste förstås också ske på ett säkert sätt. Inte minst måste vi se en minskning av antalet allvarligt skadade cyklister precis som vi har sett i andra trafikantgrupper. För att nå dit behöver många jobba mot samma mål samtidigt. Cykelhandeln har en viktig roll i det arbetet eftersom man dagligen möter kunder som ska ut på vägarna på cykel. Vi tror att NTF:s certifieringsutbildning ger ett mervärde både för konsumenterna och butikerna, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.  

 

Vill du vara säker på att personalen har kunskap om säker cykling så rekommenderar NTF att du vänder dig till en butik som har NTF Certifierad personal. De butiker som i dagsläget är certifierade hittar du här ntf.se/certifieringar/.

Vill du som företagare inom cykelbranschen veta mer eller certifiera dina anställda? Kontakta oss på certifiering@ntf.se.

NTF har en unik ställning som opartisk aktör inom trafiksäkerhetsområdet och vill med hjälp av märkningen NTF Certifierad underlätta för konsumenter att göra trafiksäkra val inom olika områden. NTF Certifierad omfattar idag Säker cykling, Barn i bil och Däck. Samtliga certifieringar har tagits fram i nära samarbete med respektive bransch och faktagranskats av trafiksäkerhetsforskare. 

 

NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

2020-05-14