Barn Liv och Trafik 2019

Ny teknik viktig men barnets förutsättningar alltid i fokus

Ett tjugotal föreläsare, närmare 200 besökare och utställare och ett välmatat program med mängder av kloka och smarta infallsvinklar på hur vi ska få en trygg och säker trafikmiljö för våra barn. Det summerar årets konferens Barn, Liv och Trafik.

Konferensen, som är ett samarbete mellan NTF Väst, Göteborgs Stad och forskningscentret SAFER, genomfördes i år för femte gången.

Trafikverkets måldirektör Maria Krafft inledde dagen och pratade om hur vi kan stimulera våra barn till aktiv mobilitet. Vår ställning som ett digitalt starkt land medför att allt fler sitter alltför mycket. Förut lyfte vi Non Smoking, nu behöver vi aktualisera Non Sitting, menar hon. Barns vardagsrörlighet är därför oerhört viktig att ha med i all planering och vi måste ge barnen möjligheterna och förutsättningarna att tryggt kunna röra sig på egen hand. Stefan Eglinger, trafikdirektör Göteborgs Stad, pratade om det offentliga rummet och att vi bör omvandla citykärnorna så att de inte bara är en plats för biltrafik, först då blir de värdeskapande för flera åldersgrupper. Bloggaren Micke Gunnarsson talade inspirerat på temat Barn föds idag med digitala navelsträngar och hur vi når dem på vägar som består av ettor och nollor.

Barn omkommer främst i bil och som gångtrafikanter. Det konstaterade Irene Isaksson-Hellman, forskare på If, som gjort en djupdykning i de allvarligaste trafiksituationerna för barn och unga. För mindre barn 0-6 år är singelolyckor på cykel den olyckstyp som dominerar. Anna Anund från VTI redogjorde för studien av bälte i buss där forskarna konstaterat att det fortfarande är låg användandegrad av bälte. Det är dock mycket säkrare att åka buss än bil.

Från vårt grannland Norge deltog trafiksäkerhetsorganisationen Trygg Trafik tillsammans med den trafiksäkra kommunen Lier kommune. Norge är bäst i världen på trafiksäkerhet och dit har de kommit genom ett brett samarbete, bred politisk förankring, att ha mål i skolan för vad alla elever ska kunna om trafik, vilket inkluderar bland annat cykelprov, och de har systematiska planer för att arbeta med trafiksäkerhet. Andra best practice att få inspiration av var Eslövs och Lunds kommun som har testat ny metod att ändra resvanor respektive arbetat med tillgänglighet och trafiksäkerhet kring skolor.

Dagen avslutades med hur tekniska utmaningar både kan försvåra och förbättra för oss. Det konstaterades att vi pratar mer om teknik nu än tidigare, men att det alltid kommer vara människan och barnet som är i fokus.

Här hittar du presentationer från dagen

Ny teknik viktig men barnets förutsättningar alltid i fokus

2019-03-12