Trots en viss ökning i landet

Alltför få använder bälte för att Nollvisionens mål ska uppnås

Totalt har bältesanvändningen i tätort ökat från 94 till 95 procent i hela landet. Men skillnaderna är stora i kommunerna i Västsverige. Hallänningarna i är topp, tillsammans med Ulricehamn och Tjörn, medan Ale och Svenljunga har en lång bit kvar till målet.

NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på närmare 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare är nu färdig. Även om resultaten är något bättre än förra året för landet som helhet, är det en bra bit kvar till Nollvisionens mål. I många län ökar bältesanvändningen bland männen, men för att bli lika bra som kvinnorna återstår fortfarande en del. Bältesanvändningen bland kvinnliga förare ligger kvar på 97 procent, manliga förare har gått från 93 till 94 procent. Totalt över hela landet har det varit en ökning från 94 till 95 procent. Men trots den höga bältesanvändningen saknade var tredje omkommen förare bälte 2016.

- Eftersom det fortfarande är så att var tredje förare som omkommer i personbil saknar bilbälte är det jätteviktigt att fortsätta jobba för att öka användningen, i synnerhet mot riktade högriskgrupper som till exempel unga män, säger Malin Lundgren, verksamhetschef på NTF Väst.

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den ligga på 97-98 procent idag. NTF:s bältesundersökning visar att endast ett fåtal kommuner lever upp till det målet. I Västsverige har kommunerna ett genomsnitt på strax under 94 procents användning. Ulricehamn och Tjörn ligger i topp med 98 respektive 99 procent, medan det i Ale och Svenljunga var fler än var tionde av de observerade bilförarna som saknade bälte. Bäst är hallänningarna. Samtliga kommuner i Halland ligger på 97-99 procents användande och i Halmstad kommun observerade man inte en enda förare eller passagerare som var utan bälte vid tiden för undersökningen. 

Bältespåminnare blir allt vanligare i takt med att äldre fordon ersätts med nya och tros vara en av anledningarna att bältesanvändningen ökat i landet i stort. Men användningen av bälte ökar inte överallt. Trots att nya bilar ersätter äldre i hela landet så kvarstår stora lokala och regionala skillnader.

- Det är glädjande att se så höga siffror i Halland. Det är samtidigt oroande att bältesanvändningen varierar så kraftigt. På vissa håll i Västsverige var siffrorna så låga som 85 procent och här är det en utmaning att öka användningen. Vi behöver arbeta mycket mer riktat och lokalt med attityd -och beteendepåverkande insatser mot förare de närmsta åren, säger Malin Lundgren.

 

Därför ska du använda bälte, vid varje bilresa:

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Vid lägre hastigheter kan det utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med ca 55 procent. Krockkudden ersätter inte bältet utan är utformad att fungera tillsammans med bilbältet för maximal skyddseffekt.

 

 

 

Alltför få använder bälte för att Nollvisionens mål ska uppnås

2017-11-20