Andelen kvinnliga grova rattfyllerister ökar!

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Statistik visar att cirka en fjärdedel av alla bilförare som omkommer har alkohol i blodet. Under de senaste fem åren har antalet personer som åtalats för grovt rattfylleri minskat, från drygt 5000 personer år 2008 till drygt 4000 2012. Men det är i första hand männen som står för minskningen, antalet kvinnliga grova rattfyllerister ligger kvar på samma nivå. (Källa: BRÅ)

- Det är sorgligt att kvinnornas utveckling inom detta område inte pekar åt rätt håll. En person som kör med så mycket alkohol i kroppen har troligen alkoholproblem och borde söka vård. Samtidigt måste vi alla ta ett ansvar, både för vår egen körning men också genom att anmäla om man befarar att någon i sin närhet kör berusad, säger Monica Green, ordförande NTF.
Man ser samma trender när det gäller ökning av grovt rattfylleri bland kvinnor i Västra Götaland. Av 776 domslut gällande grovt rattfylleri på 2010, var 108 kvinnor. Motsvarande siffra för 2012 var 669, varav 100 av dessa var kvinnor.
Under vecka 50 pågår polisens insatsvecka mot alkohol och droger i trafiken. Det innebär att extra många poliser i yttre tjänst är ute på vägarna och kontrollerar trafikanternas nykterhet. Under året genomförs ett antal europeiska insatsveckor i trafiken med olika teman och denna vecka handlar det om alkohol och droger. Gränsen för rattfylleri i Sverige är 0,2 promille alkohol i blodet och gränsen för grovt rattfylleri är 1,0 promille.


Kontaktpersoner:
Shahla Alamshahi NTF Väst, 031-60 78 87

Frågor rörande resultaten och alkohol i trafik:
Katarina Bokström: Nationell projektledare 070-584 4975


2013-12-09