4 av 10 dödade bilförare saknade bälte

Våra bilar och vägar blir allt säkrare, men att använda bilbälte är fortfarande det enskilt viktigaste du kan göra för att skydda dig vid en eventuell olycka. Krockkuddar och annan säkerhetsutrustning i moderna bilar förutsätter dessutom att du är bältad för att fungera optimalt.

Andelen bilförare som använder bältet i bilen är mycket hög i Sverige. Enligt den senaste undersökningen ligger bältesanvändningen på 98 procent. Trots detta var det hela 39 procent av bilförarna som dödades i bilolyckor under 2013 som inte använde bälte.

- Valet att använda bilbälte kan vara livsavgörande. Vi måste få alla att vilja använda bilbälte. Om olyckan är framme så är bältet en livräddare, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

Under nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

- Att använda bilbälte är en så enkel säkerhetsåtgärd. Vårt uppdrag är att genom övervakning påminna alla om att använda bältet, säger Mats Berndtzon vid trafikpolisen i Västra Götaland, som är ansvarig för insatsveckan.

Göteborgspolisen kommer att prioritera bälteskontroller i den dagliga verksamheten under hela vecka 11. Särskilt fokus kommer att riktas mot bältesanvändningen i Angered och Biskopsgården.

- Vi kommer att vara extra synliga i de områden som de boende upplever som ”oroliga”. Bälteskontroll är också ett sätt att komma i dialog med invånarna och bygga förtroende för polisens arbete, säger Mats Berndtzon.

Det är lag på att alla som åker bil och buss ska använda bälte. Är någon av passagerarna under 15 år ansvarar föraren för att barnet använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Böter för att inte använda bälte är 1 500 kr. Om en minderårig passagerare inte använder bälte bötfälls föraren med 2 500 kr.

Även i bussen är det lag på att använda bälte, vilket nu är viktigare än någonsin med tanke på att bussar utrustade med bälten på samtliga platser från den 1 mars får färdas i 100 km/tim. En buss är tung och klarar sig ofta bra i en olycka – förutsatt att alla är bältade. Obältade passagerare däremot kan slå ihjäl både sig själva och andra vid en allvarlig krock och, ju högre hastighet desto allvarligare blir krockvåldet.


För mer information kontakta:
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, 0709-967616 eller malin.lundgren@ntf.se


NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 19 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast


2014-03-06